mv t2nup2ev 2016
Maavanema vastuvõtul. Foto autor Laura Jõe.

Agnes Pajula

Agnes Pajula on tubli ja aktiivne õpilane. Agnest huvitab väga loodus ja loodusfotograafia. Alates 6. klassist on Agnes edukalt osalenud bioloogiaolümpiaadidel, käesoleval õppeaastal 3. koht. Agnes võtab aktiivselt osa erinevatest loodusviktoriinidest, kus tulemused jäävad esikolmikusse. 2015 aastal osales Agnes noore looduskaitsja Junior Ranger kursusel, mille edukalt läbis. Agnes võtab osa Eesti Looduse loodusfotograafia konkurssidest, tema töid on ajakirjas mitmel korral avaldatud. Agnes on Eesti Ornitoloogiaühingu noorliige ning tegeleb aktiivselt linnuvaatlusega. Agnes Pajulale omistati noore looduskaitsja märk.

Katariina Viik

Katariina on kohusetundlik ja mitmekülgne õpilane. Teda iseloomustab tugev enesedistsipliin ja töökus. Läbi üheksa õppeaasta on Katariina õppinud pigem viitele. Katariina võtab aktiivselt osa Oma Riigi tööst täites keskkonnaministri tööülesandeid.

Chris Kruusimägi

Chris Kruusimägi on aktiivne ja rõõmsameelne noormees. 2011 aasast alates on Chris kuulunud Surju Põhikooli võidukasse pranglijate meeskonda. Käesoleval õppeaastal Pärnumaal noormeeste arvestuses 1. koht, vabariigis samas vanuseklassis 4. koht, mis tagas koha Eesti koondises pranglimise MM-ile Sloveenias, kus Chris saavutas 6. koha. Aasta varem, 2015, osales Chris pranglimise MM-il Riias, kus saavutas oma vanuseklassis samuti kuuenda koha.

Õpetaja Tiia Hermann

Õpetaja Tiia töötab Surju Põhikoolis muusikaõpetaja ja huvijuhina. Õpetaja Tiia tunnid on õpilaste seas väga oodatud. Läbi muusika ja pilliõppe suunab õpetaja Tiia õpilasi imelist maailma avastama. Õpetaja Tiia õpilased esinevad edukalt erinevatel konkurssidel. Igal aastal saavutavad õpilased häid tulemusi Kaunima Metsalaulu konkursil, Väike KooliCantol ning üle-eestiliselt pärimusmuusikafestivalilt „Regilaul uues kuues“. Õpetaja Tiia õpilaste esitused on alati tervikud ja tihti on lisaks laulule eripreemiad tantsulisuse või pillimängu eest. Õpetaja Tiia on tunnustatud kontsertmeister igas muusikakollektiivis. Ta on Pärnu Mihkel Lüdigi nimelise meeskoori pikaajalaine kontsertmeister.