04.-08. aprillil toimus meie koolis sotsiaalainete nädal ja 5. klass viis läbi loovtöö raames korraldatud tervisenädala. Toredaid tegevusi jagus kõigile.

Esmaspäeval oli külas noorsoopolitsei koos kahe Paikuse Politseikooli kadetiga, kes rääkisid õppimisvõimalustest politseikoolis ja politsei tööst üldiselt. 6. klassile toimus loeng “Liiklusohutus ja sõltuvusained”. 5. klass viis läbi veebipõhise küsitluse õpilaste toitumisharjumuste kohta. 8.-9. klassile tuli külla “Tagasi kooli!” raames külalisõpetaja –Triin Mäger, kes rääkis alkoholi tarbimisest ja selle kahjulikkusest.

IMG 2041 w  IMG 2054 w

Teisipäeval korraldasid 5. klassi õpilased suurel vahetunnil kõigile huvilistele saalis mänge. Toimus inimeseõpetuse viktoriin. Tublimad ainetundjad olid 1.-4. klass: I-II koht Miriam Ann Meltsas ja Kaisa Varep, 5.-9. klass – I koht Laura Oad, II koht Rita Ojaste, III koht Anette Isand

Kolmapäeval külastas 9. klassi tundi - Surju vallavanem Jaanus Männik, kes rääkis KOV tegevusest. Söögivahetundidel oli võimalus kõigil klassidel osaleda 5. klassi korraldatud “Aardejahi” mängus. Võitjateks osutusid algklassidest 1. klassi võistkond koosseisus: Gregor Metsa, Robin Mittenbritt, Kert Heljas, Simon Sirg ja Bruno Koger ja vanemas kooliastmes 9. klassi tüdrukute võistkond. Aardejahi voitjad 2016 1 klass w

Aprill on südamekuu, mil kutsutakse inimesi üles panema suuremat rõhku liikumisele ja sellepärast kutsusime kooli taaskord väga toreda külalisõpetaja, kelleks oli Zumba Kids tantsutreener – Egle Vutt. Nii oligi 1.-5. klassil võimalik osa saada tema tantsutunnist. Lastele meeldis tantsida kohe väga.

IMG 2072w IMG 2063 w

Neljapäeval korraldas 5. klass võistluse Mõista, mõista – mis puu- või juurviljaga on tegu?” Parimateks puu- ja juurviljatundjateks osutusid – Lume Tuum, Merili Hindoalla, Sander Tähemaa ja Piibe Gerne, kes jagasid 1.-4. kohta.

PÄRNU PÄEV

7. aprillil käisid 7.– 9. klassi õpilased Pärnus, et tähistada Pärnu Päeva ning tutvuda linnavalitsuse ning -volikogu tööga.

Linnakodaniku Majas võttis õpilasi vastu Pärnu Linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik, kes tutvustas volikogu tööülesandeid, võimujaotust Pärnus, selgitas seda, kuidas tekib koalitsioon ja opositsioon. Samuti tutvustas volikogu esimees omavalitsuste ühinemise kava plaane.

Linnavalitsuses võtsid õpilasi vastu üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, kes tutvustas Pärnu linna haridusmaastikku ning linnas asuvaid koole ja edasiõppimisvõimalusi, ja Pärnu linnasekretär Tiina Roht, kes rääkis linnavalitsuse tööülesannetest

Jalutuskäigul Linnakodaniku Majast linnavalitsusse said õpilased ekskursiooni osaliseks, mida viis läbi atesteeritud Pärnu giid ning Surju kooli inglise keele õpetaja Veronika Meibaum. Ekskursiooni käigus tutvuti mõningate märkimisväärsete objektidega ja meenutati Pärnuga seotud tuntud isikuid ning nende panust linna ja riigi arengusse.

Parnu paev234 w

Reedel tunnustati aktiivsemaid ja edukamaid osalejaid ja neid oli oi kui palju!