PROTOKOLLAeg: 13 aprill 2005 a algusega kell 17.00
Koht: Surju Põhikool
Osalejad: Hoolekogu liikmed Janika Lillemets, Evi Kukk ja Anneli Järvesaar. Puudusid hoolekogu liikmed Urmas Sähka, Kadri Aija Viik, Helen Sommer ja Katrin Maal.
Koosolekust võtsid osa Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane ja direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hanson.
Koosolekut protokollis Janika Lillemets.

PÄEVAKORRAS:
1.      Õppe- ja kasvatustöö tulemused III õppeveerandil.
2.      Kooli arengukava ülevaatus.
3.      Heki istutamis võimalused jooksuraja äärde.
4.      Jooksvad probleemid.

PÄEVAKORRAPUNKT 1
Õppe- ja kasvatustöö tulemused II õppeveerandil.
Õppe- ja kasvatustöö tulemused II õppeveerandil esitas Surju Põhikooli direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hanson.
Õppeveerandi hinnetega lõpetas 100 õpilast, neist 79 õpilast tuleb õppimisega toime, neist 36 õpilast on edukad ja 21 õpilast on õpiraskustega.
Hinded  ``4`` ja ``5`` oli 24 õpilasel, hinne ``5`` oli tunnistusel 12 õpilasel ja
hinne ``2`` oli 21 õpilasel. Käitumishinne ``2`` oli 14 õpilasel, peamisteks põhjusteks põhjuseta puudumine ja hilinemine. Suuremateks valupunktideks on tunnikorra puudumised, vasturääkimised, ebaviisakas käitumine, tundidest minema jalutamine tuues põhjuseks haigust.
Tutvustati tugiõppe programmi, kus õpiraskustega õpilane saab täiendavat abi õpetajalt. Toimib ka õpilase arengut toetav ring mida viib läbi huviala ringi juht, sellest ringist on võimalik osa võtta kõigil õpilastel, seal mängitakse kaasaegseid ja arendavaid lauamänge.
Hoolekoguliige Evi Kukk küsis, millistesse koolidesse on plaanis konkureerida lõpuklassi edukad ja vähem edukad õpilased.
Õpilaste välja valitud koolide nimekirja loetleti: Kilingi-NõmmeGümnaasium, Hansa Gümnaasium, Sindi Gümnaasium ning kutsekoolid ja tehnikumid.
OTSUSTATI:
1. Võtta teadmiseks Surju Põhikooli direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hansoni informatsioon II õppeveerandi tulemuste kohta.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Kooli arengukava ülevaatus.
Ettekandega esines Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane.
Hoolekoguni toodi arengukava teemad, mis puudutavad kooli arenduse valdkondi, tegevuskavad ning kooli juhtimis struktuuri ülesehitust.
Graafiliselt tutvustati järgmise õppeaasta töörühmade tööd ja vastutajaid ning hindamis plankette.
OTSUSTATI:
1. Teha ettepanek Surju Põhikooli direktor Lembit Rebasele saata kooli arengukava lähemalt tutvumiseks hoolekogu liikmete e-posti.


PÄEVAKORRAPUNKT 3
Heki istutamis võimalused jooksuraja äärde.
Arutleti milline võiks olla parim heki taim, praktiline ja kergem hooldada ning kust hankida.
OTSUSTATI:
1. Parimaks heki taimeks on kuusk, taime istikuid saab tuua metsast ja istutada ühiskondliku tööna.


PÄEVAKORRAPUNKT 4
Jooksvad probleemid.
1. Päevakorda kerkis õpilasmaleva toimumise aeg ja milliseid tegevusi võiks lastel olla. Õpilasmaleva osalejateks on alates V klassist 20 õpilasega koosnev grupp, põhitegevuseks kooliümbruse heakorrastus tööd, töö on tasustatud tunnitasuga, tööd juhendavad õpetajad ning tasuta toitlustamine. Malev lõppeb ekskursiooniga.
2. Ettepanek  hoolekogule Surju Põhikooli direktor Lembit Rebaselt. Kas hoolekogu on nõus vastu võtma Tiit Käbini treeninggrupi lapsi Surju Põhikooli õpilasteks.
Arutleti kuidas võiks hakkata toimima uute õpilaste transport, võimla kasutus, treening ajad ja pealelõunane toitlustamine.


OTSUSTATI:
1. Ühiselt jõuti otsusele, et õpilasmalev toimub peale kooli s.o peale jaanipäeva nädalavahetust.
2. Oldi ühehäälselt nõus vastu võtma Tiit Käbini treening grupi lapsi Surju Põhikooli õpilasteks ja tehti ettepanek Surju Põhikooli direktor Lembit Rebasele hakata läbirääkimisi pidama.Protokollija: Janika Lillemets
Jooksvad probleemid.1. Päevakorda kerkis õpilasmaleva toimumise aeg ja milliseid tegevusi võiks lastel olla. Õpilasmaleva osalejateks on alates V klassist 20 õpilasega koosnev grupp, põhitegevuseks kooliümbruse heakorrastus tööd, töö on tasustatud tunnitasuga, tööd juhendavad õpetajad ning tasuta toitlustamine. Malev lõppeb ekskursiooniga.2. Ettepanek  hoolekogule Surju Põhikooli direktor Lembit Rebaselt. Kas hoolekogu on nõus vastu võtma Tiit Käbini treeninggrupi lapsi Surju Põhikooli õpilasteks.Arutleti kuidas võiks hakkata toimima uute õpilaste transport, võimla kasutus, treening ajad ja pealelõunane toitlustamine.
Jooksvad probleemid.1. Päevakorda kerkis õpilasmaleva toimumise aeg ja milliseid tegevusi võiks lastel olla. Õpilasmaleva osalejateks on alates V klassist 20 õpilasega koosnev grupp, põhitegevuseks kooliümbruse heakorrastus tööd, töö on tasustatud tunnitasuga, tööd juhendavad õpetajad ning tasuta toitlustamine. Malev lõppeb ekskursiooniga.2. Ettepanek  hoolekogule Surju Põhikooli direktor Lembit Rebaselt. Kas hoolekogu on nõus vastu võtma Tiit Käbini treeninggrupi lapsi Surju Põhikooli õpilasteks.Arutleti kuidas võiks hakkata toimima uute õpilaste transport, võimla kasutus, treening ajad ja pealelõunane toitlustamine.
Kooli arengukava ülevaatus.Ettekandega esines Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane. Hoolekoguni toodi arengukava teemad, mis puudutavad kooli arenduse valdkondi, tegevuskavad ning kooli juhtimis struktuuri ülesehitust.Graafiliselt tutvustati järgmise õppeaasta töörühmade tööd ja vastutajaid ning hindamis plankette.1. Teha ettepanek Surju Põhikooli direktor Lembit Rebasele saata kooli arengukava lähemalt tutvumiseks hoolekogu liikmete e-posti.
Kooli arengukava ülevaatus.Ettekandega esines Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane. Hoolekoguni toodi arengukava teemad, mis puudutavad kooli arenduse valdkondi, tegevuskavad ning kooli juhtimis struktuuri ülesehitust.Graafiliselt tutvustati järgmise õppeaasta töörühmade tööd ja vastutajaid ning hindamis plankette.1. Teha ettepanek Surju Põhikooli direktor Lembit Rebasele saata kooli arengukava lähemalt tutvumiseks hoolekogu liikmete e-posti.
Kooli arengukava ülevaatus.Ettekandega esines Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane. Hoolekoguni toodi arengukava teemad, mis puudutavad kooli arenduse valdkondi, tegevuskavad ning kooli juhtimis struktuuri ülesehitust.Graafiliselt tutvustati järgmise õppeaasta töörühmade tööd ja vastutajaid ning hindamis plankette.1. Teha ettepanek Surju Põhikooli direktor Lembit Rebasele saata kooli arengukava lähemalt tutvumiseks hoolekogu liikmete e-posti.
Aeg: 13 aprill 2005 a algusega kell 17.00Koht: Surju PõhikoolOsalejad: Hoolekogu liikmed Janika Lillemets, Evi Kukk ja Anneli Järvesaar. Puudusid hoolekogu liikmed Urmas Sähka, Kadri Aija Viik, Helen Sommer ja Katrin Maal.Koosolekust võtsid osa Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane ja direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hanson.Koosolekut protokollis Janika Lillemets.
Aeg: 13 aprill 2005 a algusega kell 17.00Koht: Surju PõhikoolOsalejad: Hoolekogu liikmed Janika Lillemets, Evi Kukk ja Anneli Järvesaar. Puudusid hoolekogu liikmed Urmas Sähka, Kadri Aija Viik, Helen Sommer ja Katrin Maal.Koosolekust võtsid osa Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane ja direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hanson.Koosolekut protokollis Janika Lillemets.
Aeg: 13 aprill 2005 a algusega kell 17.00Koht: Surju PõhikoolOsalejad: Hoolekogu liikmed Janika Lillemets, Evi Kukk ja Anneli Järvesaar. Puudusid hoolekogu liikmed Urmas Sähka, Kadri Aija Viik, Helen Sommer ja Katrin Maal.Koosolekust võtsid osa Surju Põhikooli direktor Lembit Rebane ja direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal Silvi Hanson.Koosolekut protokollis Janika Lillemets.