Oma Riik annab ühe võimaluse erinevate tegevuste ja huvipoolte kaasamisele ning koostööle. Osaluse ja partnersuhete kaudu on võimalik luua sellist arengukeskkonda, mis annab parimad võimalused õpilaste, kooli personali ja kohaliku kogukonna arenguks. Oma koolielu korraldamine, erinevate huvipoolte kaasamine ja selleks loodud võimalused on koolikultuuri oluliseks osaks.

Oma Riigi ideeks on kaasata ja motiveerida koostööle suuremat hulka õpilasi, kooli personali ja kohalikku kogukonda koolielu korraldamisse ja arendustegevusse aktiivsete eestvedajatena. Kõik õpilased saavad Oma Riigi arengus kaasa rääkida rahvahääletuste ja valimise teel ning  õpetajad, töötajad ja erinevate huvipoolte esindajad õpilaste nõunikena.

Oma Riigi ülesehitamisel jälgisime Eesti Vabariigi loomise esimesi samme – 23. veebr. 2005, kuulutasime kooli rõdult välja OMA RIIGI – lugedes ette manifesti. Kooli ÕOV asemele valiti Ajutine Valitsus, kes hakkas välja töötama 1. valimisseadust I RIIGIKOGU valimiseks, mis toimusid 18. oktoobril, 2005.

Riigi loomisel lähtuti ka kodanikuharidusest Eesti Vabariigis, MIS PÕHINEB kolmel KOMPONENDIL .

  1. teadmised (teadmised ühiskonnast aitavad kodanikul näha ühiskonna sisulist poolt ja mõista riigi toimimise põhimõtteid. Teadmiste toel saavad kodanikud osaleda poliitika kujundamise protsessis ja teha kaalutletud otsuseid.)
  2. oskused (intellektuaalsed oskused, eeldavad analüüsivõimet ja on otseselt seotud teadmiste olemuse ja määraga ja osalemiseks vajalikud oskused, hõlmavad suutlikust jälgida avalikus elus toimuvat, arutleda nendel teemadel ja mõjutada kodanikualgatusliku tegevuse kaudu.
  3. väärtushinnangud – ühiselt heaks kiidetud väärtused, areneb koostöövalmidus, seaduse austamine, soov parandada ühiskonda, lahendada probleeme.

On oluline võimaldada õpilastel juba varakult osaleda otsustamisprotsessides ja vastutada antud õiguste piires oma teadmiste, kogemuste ja väärtushinnangute alusel. Luues selliselt toimivat arengukeskkonda – aitame kaasa elus toimetuleva inimese kujundamisele.

 

Valitsuse koosseis 2014/2015 õppeaastal:

PEAMINISTER: Janely Tähemaa

HARIDUSMINISTER: Eneli Juhansoo
KULTUURIMINISTER: Gerli Naaris
SISEMINISTER: Rita Ojaste
MAJANDUSMINISTER: Britt Koger
VÄLISMINISTER: Angela Lage
JUSTIITSMINISTER: Sirli Mode
KESKKONNAMINISTER: Arti Oad
KAITSE- JA SOTSIAALMINISTER: Rene Kruusimägi
KOMMUNIKATSOONI-MINISTER: Aivar Kiviselg
SPORDIMINISTER: Liisa Palits

 oma riik riigikogu saalis