24.jaanuar käisime Kilingi-Nõmme klubisKristiina Grigorjeva
laulukonkursil  „Kaunim Metsalaul“. Konkursil oli vähemalt 165 lauljat . Meie koolist läks sinna 13 õpilast ja muusikaõpetaja Irina Oad. Kahel õpilasel läks väga hästi : Aiko Kasesalu ja Kristiina Grigorjeva – nemad said oma vanusegrupis esimesed kohad. Þürii esimees oli Liisi Koikson , keda abistasid kahe muusikakooli õpetajat. Üldiselt oli tore üritus ja suured tänud bussijuhile Vellole !

Mari-Liis Luik