ÖKO-KOMISJONI TÖÖPLAAN E. TEGEVUSKAVA.


SEPTEMBER

1.Keskonnaseisundi hindamine.
Biol õpetaja
Loodushuvilised
Õpilased
Majahoidja

2.Klasside teavitamine ühisprojektist
M.Sarapik -biol õp
T. Laos georg õp


OKTOOBER

1.Keskkonnakomisjoni moodustamine
M.Sarapik
2.Osavõtt operatsoonist „Mets puhtaks"
M.Sarapik
metsaülem

3.Videofilmi „Vee tee" näitamine" - 4-6.kl
M.Sarapik


NOVEMBER

1.Keskkonnakomisjoni 1.koosolek
M.Sarapik
(Tööplaani täiendamine ja kinnitamine)
L.Rebane 


2.Ülesannete jaotamine klassidele
M.Sarapik,
öko-
komisjoni liikmed

3.Vee tee kooli, vesi koolis, vesi läheb välja
(Alustab uuringuid, hakkab uurimistööd koostama)
5. kl
R. Leppik
K.Maal
M.Sarapik


DETSEMBER


1.Säästa vett ja energiat (kampaania käivitamine koolis)
6.kl,
M.Sarapik

2.Veeteemaliste joonistuste võistlus -1.-3.kl
K.Muru
E.Männik


3.Vesi minu kodus(4.kl.alustab uurimust)
M.Sarapik

JAANUAR

1.Surju Valla veekasutus -7.kl
-probleemid ja edusammud.(Uurimus)
T.Laos
A.Lillemaa

2.Surju Valla veekogude kandmine kaardile.(Uurimus - 9kl.)
T.Laos
A.Lillemaa

VEEBRUAR

1.Veeteemalise videofilmi" Vee tee" näitamine. -7.-9.kl
T.Laos

2.Vestlus Sambias töötanud inimesega - Vesi Aafrikas.
T.Laos
M.Sarapik

3.Ökomisjoni kohtumine Pärnu lahe uurijatega (Võimalusel)
M.Sarapik

MÄRTS

1.Ekskursiooni veepuhastusjaama.
M.Sarapik

2.Vesi meie kehas. (Raadiosaade)
9.kl
M.Sarapik

3.Maakera vesi (Uurimistöö)
8.kl
T.Laos


APRILL

1.Veeteemalite plakatite konkurss; -logokonkurss.-
E.Männik

2.Veeteemaliste luuletuste konkurss
algkl.õpetajad

3.Ökokomisjoni retk meie veekogude
kaunitele kallastele, fotomontaazhi koostamine.
M.Sarapik
K.-A.Viik

MAI

1.Meie koolitee äärte ja kraavide -1.-9.kl puhastamine
R.Leppik
L.Rebane


2.Surju paisu aluse ja järvekalda puhastamine
ökokomisjon
M.Sarapik

3.ÕPILASKONVERENTS "VESI MEIS JA MEIE ÜMBER" - 4.-9.kl
L.Rebane
T.Laos
M.Sarapik jt.


MEEDIAS KOGU TEHTAVA TÖÖ KAJASTAMINE
V.Tominga
K.Maal
kõik komisjoni kuuluvad õpilased.