Projekti kodulehekülg: http://episteme.czest.pl

Erasmus+ rahvusvahelise projekti „European partnership in STEM education” koolide esindajate esimene kohtumine toimus Poolas Czestochowas. 15.-17.oktoobril 2018 said kokku 4 kooli esindajad Eestist, Poolast, Bulgaariast ja Lätist, et üheskoos arutada, kuidas muuta põnevamaks loodusainete õpetamist põhikoolis. Projektikohtumiste käigus analüüsiti erinevaid võimalusi, et läbi praktiliste tegevuste ja probleemülesannete lahendamise leida uusi õpetamis- ja õppimisvõimalusi matemaatika ja loodusainete valdkonnas. Eelkõige ongi tegemist praktiliste tegevuste kaudu õppimise ja õpetamise edendamisega, näiteks läbi koolides STEM minilaborite, kus õpilased saavad tegeleda robootika, bioloogia, keemia või füüsika ülesannete lahendamisega, loomise. Nägime näiteks Poola õpilaste füüsika tundides valmistatud erinevaid praktilisi õppevahendeid alates homopolaarsetest mootoritest kuni väikeste Tesla trafodeni, mida saime ise katsetada.

Koostöö hõlmab ka veebipõhistes eTwinningu projektides osalemist ja loodusainete alaseid õppereise partnerkoolidesse Poolas, Bulgaarias ja Lätis. Projekti põhirõhk ongi uute õppimis- ja õpetamismeetodite katsetamine ja kogemuste vahetamine projekti veebilehel, oluline on ka inglise keele oskuse arendamine ning tutvumine partnerriikidega läbi erinevate tegevuste, kõigepealt oma koolis ja seejärel juba kohapeal. Igal koolil on oma STEM ainevaldkond, millele pannakse põhirõhk: Surju koolil on selleks õuesõpe ja loodusainete õpetamine looduskeskkonna pakutavaid võimalusi kasutades. Kohtumise päevakava oli tihe ja andis hea ettevalmistuse projektiga seotud ülesannete täitmiseks.

Lisaks olulistele aruteludele saime külastada ka Czestochova tehnikaülikooli (Polytechnic of Czestochowa) ja osaleda väga toredas õpitoas „Design thinking and team building is key to success”, kus toimus nelja kooli meeskondadele „Marshmallow challenge”.

 Saime külastada Czestochowa kõige kuulsamat vaatamisväärsust Jasna Gora kloostrit, mis on asutatud 14.sajandil ja kus asub katoliiklaste jaoks väga tähtis Jasna Gora Jumalaema, Poolamaa kaitsja ja Kuninganna ikoon. Oma erilise tähenduse on saanud klooster just Jumalaema - Musta Madonna - imettegeva ikooni tõttu. See traditsiooniline Bütsantsi ikoon on pärit umbes 6.-9.-ndast sajandist. Ikooni peetakse imetegevaks ja paljusid imesid seostatakse oluliste sündmustega Poola ajaloos, mil poolakad end ainuüksi Neitsi Maarjale pühendasid. Avalikkusele vaatamiseks on püha ikoon välja pandud rikkalikult kaunistatud imekaunisse kabelisse.

Czestochowa ajalugu ulatub pronksiaega (700-400 eKr) ja seda saime näha ajaloomuuseumis Archaeological Reserve, mis on ehitatud väljakaevamispaigale ja kus näidatakse hilise pronksi- ja varase rauaaja Lauzitsi kultuurist pärit arheoloogilisi leide.

Poola on väga kaunis ja külalislahke riik ja kohtumine oli väga inspireeriv kõigi osalejate jaoks. Tulime tagasi positiivsete emotsioonide ja uute ideedega, kuidas oma kooli arengusse panustada läbi rahvusvahelise koostöö.

 

Õpetaja Riina Ollo

 

 

 

P