1) arvavaldis:  15 × 20+30  = 330   (330- arvavaldise väärtus)
2) tähtavaldis:  15 × 20+a  (a- muutuja)
3) valem:   S = ab (ristküliku pindala arvutamise valem)
  s=v × t (teepikkus=kiirus  ×  aeg)