Surju kooli 4.-5. klassi õpilased osalesid 2021/2022 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Anniversaires”

Projekti eesmärkideks olid õppida tundma mittetraditsioonilisi rahvuslike tähtpäevi, kasutada ja parendada IKT oskuseid, kasutada privaatsuse tagamiseks avatari, arendada probleemide lahendamise oskust ja kriitilist mõtlemist, praktiseerida inglise keelt, teha koostööd ja jagada kogemusi Euroopa partnerite vahel.


Rahvusvaheline projekt  “Anniversaires”  võimaldas teha  koolidevahelist koostööd. Projekti käigus parandasid õpilased oma IKT alaseid oskuseid, nad tegid  rühmatöid, lõid esitlusi, arendasid loovust ja loogilist mõtlemist.  Õpilased õppisid tundma rahvusvahelisi tähtpäevi, koostasid leitud info põhjal esitlusi ja koostasid rühmatööna e-raamatu kuhu lisasid pildimaterjali. Projekt võimaldas õpilastel suhelda välismaal elavate lastega  ja saada teadlikuks võimalustest, mida tänane tehnoloogia rahvusvaheliseks suhtluseks pakub. Õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.

Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia, ettevõtluspädevus,  IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste loovust, koostööoskust ja vastutustunnet, väljendusoskust  nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, loogilist mõtlemist ja tehnoloogia kasutamist, teadlikkust internetis valitsevatest ohtutest.


Projekti käigus osalesid õpilased rahvusvahelistes rühmatöödes, veebipõhistes mängudes. Õpilased tegid enda privaatsuse tagamiseks avatari, koostasid projektile logosid, koostöös tegid esitlusi oma kooli ja klassi kohta, otsisid internetist infot valitud tähtpäevade kohta, koostasid leitud materjalist esitlusi ja tegid ühise e-raamatu, mis sisaldab tähtpäevadega seotud tegevusi. Õpilased said teadmisi interneti turvalisuse kohta proovile panna koostades sõnapilvi. 

 
Partnerkoolide õpilastega toimus kolm veebipõhist projektikohtumist. Veebikohtumisel õpilased tutvustasid oma kooli ja klassi, laulsid jõululaule, mängisid veebimängu, mis sisaldas projektis läbitud teemasid ja tegevusi, koostasid plakateid, rühmatöös toimusid arutlused tehtud tegevuste üle, õpilased said oma rühma liikmetega suhelda.

Projekti peamisteks tulemusteks olid õpilaste poolt loodud esitlused  ja e-raamat. Lisategevusteks valiti mõned tähtsamad tähtpäevad ning ühiselt küpsetati pizzasid, mis olid seotud Pizza päeva tähistamisega.

 
E-raamatud: 
Christmas_2021

 

ANNIVERSAIRES
Avatarid ja rahvusvahelised grupid:

2022 etwinning avatars

 
Esitlused:
GRUPP 1

 2022 etwinning anniversary gr 1

 

GRUPP 2

 2022 etwinning anniversary gr 2

 

GRUPP 3

 2022 etwinning anniversary gr 3

GRUPP 4

 2022 etwinning anniversary gr 4

GRUPP 5

 2022 etwinning anniversary gr 5

GRUPP 6

 2022 etwinning anniversary gr 6

GRUPP 7

 2022 etwinning anniversary gr 7

 

GRUPP 8

 2022 etwinning anniversary gr 8

 

GRUPP 9

 2022 etwinning anniversary gr 9

GRUPP 10

 2022 etwinning anniversary gr 10