Võrdlemist alustatakse kõrgemast järgust. Suurem see, milles võrreldava järguühikute number on suurem, kui kõrgeimate järkude ühikute numbrid võrdsed siis võrreldakse mühe koha võrra madalamaid järke jne.

1) 3 561  > 872
2) 42 567  >  37 289
3) 372 569  < 373 569