Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01;  0,001;  0,0001; …