Naturaalarvude kirjutis koosneb järkudest

1)      10; 20; 30; 40; …  - järkarvud
2)      1, 10, 100, 1000, …   - järguühikud
3)      JÄRGUKLASSID                         JÄRGUD
     Ühtede klass                             ühelised (Ü)
                                                    kümnelised (K)
                                                    sajalised (S)
--------------------------------------------------------------------------------
     tuhandete klass                  tuhandelised (T)
                                             kümnetuhandelised (KT)
                                             sajatuhandelised (ST)
--------------------------------------------------------------------------------
     miljonite klass                      miljonilised (M)
                                               kümnemiljonilised (KM)
                                               sajamiljonilised (SM)
--------------------------------------------------------------------------------
    miljardite klass                      miljardilised 
                                               kümnemiljardilised
                                               sajamiljardilised


                               SM KM  M      ST KT  T    S K Ü
                               5    3    1       2  7   6    5 1 0