Viimastel aastatel on Surju kool edukalt osalenud mitmetes Comeniuse, eTwinningu jm projektides. Surju Põhikool esitas Erasmus+ programmi 17. märtsi 2014 taotlusvooru kooli töötajate õpirände projekti "Töötajate professionaalsuse tõstmine ja rahvusvahelise koostöö laiendamine Surju Põhikoolis". SA Archimedes otsustas Surju Põhikooli õpirände projekti toetada 7879 euroga.

Projekti raames osalesid 3 Surju Põhikooli töötajat 2015. aastal täiendõppekursustel välisriikides. Koolitustel osalemise eesmärkideks oli töötajate isiksuslik ja professionaalne areng, motivatsiooni tõus, uute partnerite ja ideede leidmine ning selle läbi Surju kooli avatuse ja Euroopa-mõõtme suurendamine.


Meie algklasside inglise keele õpetaja osales 1.-14. märtsil 2015 Dunfermline's (Šotimaa, Suurbritannia)  kursusel "2 Week Course for European Teachers of English at Primary Level: Focus on Scotland. Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom." Shoti kool

Kursusel anti ülevaade Šotimaa haridussüsteemist ja tulevikuplaanidest, omandati rohkelt uusi metoodilisi nippe inglise keele õpetamiseks, arendati inglise keele oskust. Võimalus oli külastada kolme Dunfermline'i algkooli, mis jätsid suurepärase mulje. Tähtsal kohal kursusel oli Šoti kultuuriga tutvumine, näiteks oli võimalus osaleda kohalikul folgiõhtul. Toimusid väljasõidud Edinburghi, Glasgow'sse, St Andrew'sse ja maalilisse rannaäärsesse paika nimega Queensferry. Üks meeldejäävamaid hetki oli kindlasti Soti parlamendi külastus.

Ööbimine oli peres, mis lõi hea võimaluse ka õhtusel ajal suhelda inglise keeles ja tutvuda soti koduse eluga.

Kursusel osales 10 õpetajat Saksamaalt, Tsehhist, Itaaliast ja Lätist. 2 nädala jooksul saadi headeks sõpradeks ja kahju oli lahkuda. Üksteisega hoitakse Interneti teel ühendust ja kindlasti kasvab nendest tutvustest välja uusi koostööprojekte, mis teevad Surju õpilaste elu huvitavamaks.

FOTODEL: Šoti kool (ülal), korrutustabeli õppimine ja tüüpiline koolilõuna Šotimaal (all)

shoti korrutustabel  shoti koolilouna

 


 

2015 erasmus ele koolitus pariisis 2 Füüsikaõpetaja Ele Jaanimägi osales veebruari alguses nädalasel koolitusel Pariisis, koolituseks oli Loova mõtlemise julgustamine (Encouraging creative thinking). Koolitusel osalesid suures osas õpetajad Lõuna-Euroopast, põhjapoolsematest riikidest olid esindatud Leedu ja Eesti. Koolitust viis läbi India päritolu Tsehhis elav naisterahvas. Seega seltskond oli mitmekülgne.

Koolitus toimus Põhja-Pariisis Pajol'i keskuses. Koolitusel osalejad olid väga erinevate ainete õpetajad, palju oli keele ning loodusainete õpetajaid, algklasside õpetajaid, matemaatikuid-füüsikuid, ajaloolasi, kehalise kasvatuse õpetajaid ning isegi koolipsühholooge. Esialgu segadust tekitav varieeruvus eelduse suhtes osutus asjatuks. Meetodid olid sellised, mis sobisid kõigile. Koolituse käigus jagati ideid, kuidas suunata õpilasi aktiivsele tegevusele, samal ajal arendades neis loovust. Tõepoolest, iga aine õpetaja leidis endale midagi, mida siduda tunniteemadega ja rakendada õppetöös. Ka psühholoogid avastasid palju uusi lahendusi, kuidas õpilastega suhtlemine efektiivsem oleks.

Lisaks õppetööle jõuti paremale arusaamisele Euroopa erinevate piirkondade hariduspoliitikast ning suundadest ja eesmärkidest õppetöös. Jutuks tulid ka PISA testide tulemused, mis pani lõunaeurooplasi Põhjamaade suunas pead alt üles tõstma. Kuigi suunad erinevate riikide hariduses on kohati lausa vastuolulised, olid koolitusel osalejad siiski ühtmeelt - õpilasel peab olema huvitav õppida ning selleks peame õpetajatena andma huvitavaid ülesandeid, mis ei jäta unarusse loovust ja isemõtlemist.

FOTODEL: Õpetaja Ele Jaanimägi enda kursuse kodutööd esitlemas (ülal) ja kursusel osalejad lõpusertifikaatidega Pajoli keskuse ees (all)

2015 erasmus ele koolitus pariisis 1

 


 

Sharing Landscapes
Santorini, Kreeka
17.-23.05.15
Geograafia, inimeseõpetuse, karjääriõpetuse ja käsitöö õpetaja Liis Virkus

Koolitajateks olid muuseumiteadur, ekspositsioonide ja näituste koostaja ning õpetaja David Powell ning e- ja mÕppe digitaalse poole arendaja Pete Stevens. Koolituse eesmärk oli tutvustada mobiilset õppimist, kuidas Santorini saare näitel on võimalik õppida läbi kogemuse ja saada teadmisi antud saare kohta hoopis teistel tasanditel kui tavalise turismireisiga seda külastades. 2015 erasmus santorini1
Nädala jooksul õppisime tundma erinevaid digitaalseid võimalusi, mille abiga saab õpilased panna kogema ümbrust hoopis teistest aspektidest kui traditsiooniliselt.
Teoreetilised ettekanded vaheldusid praktiliste ülesannetega, mis tegi küll päevad väga tihedaks ja pikaks, kuid kursus oli väga hästi koostatud ja saime oma tegevustega ilusti toime.
mÕpe tähendab seda, et õppija on mobiilne, tal on valmisolek õppimiseks igal ajal ja igas kohas. Õppimine võib olla formaalne (antud kursusel ettekannete kuulamine, ülesannete täitmine) või mitteformaalne (meie puhul eri maade õpetajate suhtlemine ja infovahetus). Mobiilse õppimise puhul kasutatakse digivahendeid ainult juhul kui see annab mingi lisaväärtuse.
Üks mõttetera, mille kursuselt kaasa saime, ja mida siinkohal kõigile jagada tahaksin, on järgmine. Ära ürita pildistada üles igat hetke ja igat maastikku, see ei õnnestu nagunii. Pidev sobiva kaadri otsimine või ümbruse nägemine ainult läbi kaamera ei võimalda sul tegelikult ümbrust kogeda. Parem naudi ümbrust, vaata, kuula, nuusuta, katsu. Võib-olla alles siis on õige aeg jäädvustada antud hetk, et saaksid seda teistega jagada.

 

2015 erasmus santorini2