eTwinning Seminar Primary Education Leuven Belgia Surju ja Tšehhi opetajad 2014 Rahvusvaheline I kooliastme eTwinningu kontaktseminar toimus 2014. a Belgias Brüsseli lähistel Leuveni linnas. Seminari eesmärgiks oli tutvuda uute töövahenditega ning sõlmida tutvusi erinevate Euroopa riikide õpetajatega. Seminaril osales 45 õpetajat 11 riigist, kaugeim osaleja saabus Belgiasse Reunioni saarelt, mis kuulub Prantsusmaale ja asub Madagaskari lähistel. Eestist osalesid seminaril 3 õpetajat, nende hulgas ka Ave Kartau Surju koolist.
Esimesel päeval oli meeldejäävaim esineja Belgia Flaami kogukonna koordinaator Bart Verswijvel, kes rääkis elavalt, kuidas kasutada eTwinningut õpetamises, innustades nii õpilasi kui ka õpetajaid. Tore oli osaleda „ice breaking“ harjutuses, kus saadi tuttavaks teiste eTwinnijatega.
Teisel päeval toimusid töötoad, kus leiti uusi projektipartnereid ja hakati projekte üles ehitama. Lisaks tutvustasid eTwinningu saadikud Philippe Balcaen ja Stijn Loenders, kuidas kasutada loovalt uusi IT töövahendeid (Voki, Comicbook, Jigsaws jt) ning  uuenduslikke  IT tööriistu (Animoto, Autocollage, Photorazor jt).
Kolmandal päeval jätkati eTwinningu portaali uurimist ning viimistleti projekte. Seminari lõppedes esitleti oma töö tulemusi teistele.Surju kooli esindaja leidis tulevaseks koostööpartneriks Tšehhi õpetaja. Tundus, et meie koolidel on mitmeid ühiseid jooni ja seetõttu on võiks koostöö hästi laabuda.
Õhtutulede valguses jõuti ka tutvuda Leuveni linnaga, mis on kuulus oma ülikooli poolest. Leuven on tõeline üliõpilaste linn, sest siinsest elanikkonnast suure osa moodustavad just tudengid.
Seminaridel osalemine annab õpetajatele uut indu töötamiseks ning  laiendab rahvusvahelist koostööd. Julgustame kõiki Eesti õpetajaid osalema eTwinningu projektitöös ning kandideerima eTwinningu koolitustele!

/Ave Kartau/