Surju kooli õpilased võtsid 2019/2020 õppeaastal osa rahvusvahelisest eTwinningu projektist.
Etwinning on Euroopa koolide virtuaalne keskkond, kus osalejad saavad omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua.
Projekti peamine eesmärk oli erinevate võõrsõnade ja fraaside õppimine, e-raamatu loomine, logode, kaartide, videote ja koomiksite valmistamine. Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste koostööoskust ja vastutustunnet, õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.
Projekti tegevuste käigus otsisid partnerkoolide õpilased sõnadele "Tere", "Aitäh", "Palun" ja "Hüvasti" emakeelseid sünonüüme, slängisõnu ja jagasid neid partnerkoolide õpilastega. Õpilastel tuli teha leitud sõnadest videoklippe, et teiste koolide õpilased saaksid kuulata sõnade hääldust. Partnerkoolide õpilased uurisid teiste õpilaste videoklippe ja sõnu ning tegid leitud materjalide põhjal uued videod. Pärast seda andsid õpilased tehtud tööde kohta partneritele tagasisidet.
Projekti käigus kujundasid õpilased ka logosid ja jõulukaarte, lõid koomikseid ja otsisid sarnasusi erinevates keeltes. Toimus inglisekeelne videokonverents Kreeka õpilastega, kus osalejad said ennast tutvustada ning projektis olevat materjali demonstreerida.

Kogutud materjalidest koostati e-raamat: https://www.storyjumper.com/book/read/83265825

Projektis osalesid põhiliselt kooli 5. klassi õpilased. Koomiksite ja jõulukaartide tegemisel abistasid neid 4. klassi ja 6.-9. klassi õpilased ning videote tegemisel 2. klassi õpilased.
Partneriteks olid Horvaatia, Prantsuse, Kreeka, Itaalia, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Itaalia, Portugali ja Türgi eakaaslased.
Projekt oli huvitav, mitmekesine ja läks hästi korda. Rahvusvahelise koostööga, sealhulgas eTwinninguga soovitakse järgmisel aastal jätkata.
 
Õp. Signe ja Ave
 
 
Book titled 'Hello! Thank you!Please! Goodbye!'Read this book made on StoryJumper