Erasmus+ „21. sajandi kool” õpirändeprojekti viimane koolitus toimus Maltal juunis 2022. Kursus „Learning, Fun & Games – Methodology for Primary School” oli mõeldud klassiõpetajatele, kes õpetavad inglise keelt. Koolitusel osales veel õpetajaid Itaaliast, Tšehhi Vabariigist, Slovakkiast ja Hispaaniast. Osalejad olid kogemustega pedagoogid, kes soovisid värskendada oma teadmisi inglise keele õpetamise metoodikast. Koolituse pakkuja oli eti ehk Executive Training Institute Malta. Kursus oli hästi organiseeritud ning kaasaegsel tasemel. Koolituse sisu sobis hästi antud Erasmus+ projekti teemaga, sest keskenduti just 21. sajandi haridusele. Võrreldi õpetamist eile, täna, homme. Nädalase koolituse jooksul saadi ülevaade väga paljudest valdkondadest: õppimine 21. sajandil, erinevad õpistiilid, tehniliste vahendite kasutamine, võtted lugemise ja kirjutamise õpetamiseks, visuaalsed ja auditiivsed abivahendid, arvutuspulkade kasutamine keeletunnis jne. Arutleti, et on väga oluline, et õpetaja arvestaks õpetamisel erinevate õpistiilidega ning kasutaks tunnis vastavalt erinevaid meetodeid. Üks õpilane õpib näiteks paremini nägemismeele kaudu, teisel on vaja uut materjali kuulata ja läbi rääkida, kolmas aga õpib „lihasmälu” kaudu ainult õpitavat praktiliselt läbi tehes. Õpetaja peab olema nutikas ja tunde ette valmistades õppeprotsessi erinevaid tahke arvestama.

Kuna koolituse ajal oli majutus Malta kodus, siis sai õhtusel ajal pererahvaga suheldes tutvuda Malta tavaelu ja kultuuriga lähemalt ning leida sarnasusi ja erinevusi Eesti eluga. Juunikuus, kui Eesti lapsed olid juba suvepuhkusel, pidid näiteks Malta õpilased veel kõvasti pingutama ja eksamiteks õppima. Malta lastel algavad eksamid juba 8aastaselt ja need on enamus ainetes. Eestlasena oli eksamiteks õppimist raske ette kujutada, sest väljas oli 32 kraadi sooja, mis pingsat mõttetegevust eriti ei soosinud. Erinev on seegi, et Malta lapsed lähevad suvevaheajale hiljem ja ka nende kooliaasta algab hiljem, septembri lõpus.

Milline on haridus 21. sajandil? Milliseid oskusi me vajame?

Varasemalt oli õpetamine suures osas õpetajakeskne, põhilisteks vahenditeks paber ja pliiats, siis tänapäeval on hariduses märksõnadeks õpilasekesksus, globaalsus, multikultuursus.

Tulevikus on sellised oskused nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine, koostöö ja loovus õpilaste jaoks hädavajalikud, et tulla toime eesseisvate väljakutsete ja võimalustega.

21. sajandi hariduse väljakutseid tutvustab järgmine video:

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys&t=56s

 

Õpetaja Ave