TASEMETÖÖD 2007/08 õa.
Eesti keel 3.klass  - 23.04.2008
Eesti keel 6.klass 24.04.2008
Valikaine (ajalugu) 6. klass 07.05.2008
Matemaatika 3. klass 08.05.2008
Matemaatika 6. klass 13.05.2008

EKSAMID:
Valikeksam 8. klass 14.05.2008, kl. 8:40
Eesti keel 9. klass 04.06.2008, kl.10:00
Matemaatika 9. klass 11.06.2008, kl.10:00
Valikeksam 9. klass 16.06.2008, kl.10:00