1.-5. klass käis KIKi projekti raames 14. septembril 2016 EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses. Saadi ülevaade peamistest erinevustest kalade ja maismaaloomade vahel ning õpiti tundma olulisemaid kalaliike. Uuriti ja õpiti tundma veetaimi. Eriti jäid meelde põnevad akvaariumid tuurade, sägade jt kaladega ning vahva parvesõit. Huvitav oli läbi mängida angerja teekonda Sargasso mereni. Programmi läbiviijad oskasid laste huvi kuni lõpuni üleval hoida.

Õpilaste valmistatud loovtööd:

 

 

Fotod õppekäigust: