24.septembril osales meie kooli 8.klassi õpilane Lume Tuum ERM-i projektis „Sünnipaik“. Saarde vallas Mõimessaares sündinud keeleteadlase ja polügloti Pent Nurmekundi sünnikodu tähistava kivi juures luges Lume tema  Mulgi murdes kirjutatud luuletuse  „Kõllanõmme“.

Kõllanõmme-kulne kotus,

pedäjitest pärätü.   

Unka otsan tor`sipesä   

vahimihess vaadetü./---/  

 

Tuulek pedäjite ossilt,

nõnna vaiguhõnngu tuup,

sinikeg nink kailug üten                                   

miule kassikangast kuup./----/                                

Peeter Volkonski eestvedamisel läbiviidava projekti tulemusel peaks mõne aasta pärast Eesti Rahva Muuseumil olema kokku pandud virtuaalne kaart, kust iga huviline saab vaadata  Eesti jaoks oluliste inimeste sünnikohti. Kokku kaardistatakse 300 mälestuskivi või -plaadiga tähistatud sünnipaika ja nendest luuakse digitaalne andmekogu.

Lisaks filmitakse iga suurkuju sünnikohal tema loomingut või saavutusi iseloomustav 30–40sekundiline videoklipp ja  neist klippidest kujuneb e-ERM-is suurkujude virtuaalnäitus. Iga sünnipaik varustatakse QR-koodiga, et ka kohapeale sattudes oleks võimalik seda klippi vaadata. Klippidele lisatakse lingid, mis suurkujusid lähemalt tutvustavad. Ootame põnevusega ERM-i virtuaalnäituse valmimist, et igaüks saaks vaadata ja kuulata Lume kaunist esitust ning tutvuda põhjalikumalt Pent Nurmekundi elu ja tegevusega.

Õpetaja Riina Ollo