Digitehnoloogiavõistlus ”Ventspils IT Challenge” toimub juba viiendat korda. 

Sel aastal on konkurss pühendatud tulevasele Ventspilsi teadus- ja innovatsioonikeskusele. Konkursi teema on tihedalt seotud tehnoloogia eksisteerimisele kõigis eluvaldkondades, erilist tähelepanu pööratakse teadusele, inseneriteadusele, matemaatikale ja tehnoloogiale (STEM). 

Võistlusel saavad osaleda õpilased Lätist, Leedust, Eestist ja Soomest. 

Konkurss koosneb kahest voorust:

  1. Kaugvoorust  ehk eelvoorust, mis  toimus 2. septembrist kuni 18. oktoobrini

  2. Finaalvoorust, mis  toimub 23. novembrist kuni 27. novembrini. Sellel aastal toimub finaalvoor veebipõhiselt. 


Konkursist osavõtjad on jaotatud nelja vanuserühma, iga grupi jaoks on oma võistluse teema. 

B vanusegrupi (4.-6.kl) kaugvooru ülesandeks oli luua visuaalne materjal - infograafika, mille kaudu tuli  selgitatada tehnoloogia tegevusalgoritmi ehk tsükliliste tegevuste jada. Algoritm pidi  koosnema vähemalt 6 tegevusest. 

Infograafika teemaks sai  valida alljärgnevalt loetletud teemade hulgast: 

1. suupistete automaadi algoritm; 

2. kuumade jookide automaadi algoritm; 

3. põrandapuhastusroboti algoritm; 

4. õmblusmasina algoritm; 

5. vabalt valitud tehnoloogia toimimisalgoritm.


C vanusegrupi (7.-9.kl) õpilased pidid valmistama virtuaalse Rube Goldbergi masina Nende ülesandeks oli jäädvustada  ja edastada  selle masina tegevused videoformaadis.  Goldbergi masina kujundamisel pidi lähtuma  algsest põhiprintsiibist - mehhanismi loomine - sündmuste ahel lihtsa, igapäevase ülesande täitmiseks. Videomaterjal pidi  kajastama nii ettevalmistamise protsessi kui ka mehhanismi ennast. 

D vanusegrupi (10.-12.kl) meeskonna ülesandeks oli arendada arvutisimulatsiooni, mis visualiseerimaks oma riigi keskkonnaprobleeme. 

 A vanusegrupis (1.-3. kl ) said osaleda ainult Läti õpilased, 

Võistlusele  “Ventspils IT väljakutse 2020” oli tänavu registreerunud kokku 280 võistkonda. Lätist kandideeris 204 võistkonda, Eestist 60 meeskonda ja Leedust 16 meeskonda,  kokku oli 1120 osalejat. Kõige rohkem on esindatud B-rühma (4. - 6. kl). B-gruppi on kandideerinud 136 võistkonda. Finaali kutsutakse igast vanuserühmast 18 võistkonda. 


Surju Kooli õpilased osalevad võistlusel "Ventspils IT Challenge" juba neljandat aastat. Esimesel aastal jõudis finaali üks võistkond, teisel aastal 2 võistkonda, eelmisel aastal kahjuks keegi eelvoorust edasi ei pääsenud. 

Sellel aastal esitati meie koolist  võistluse 3 tööd. B vanusegrupi töid oli 1 ja C vanusegrupi töid oli 2. Finaalvõistlusele pääses 2 C vanusegrupi  võistkonda.

Selline konkurss on õpilaste jaoks väga arendav.  Nad õpivad väga palju tegema koostööd ja aega planeerima. Võistluse käigus areneb  õpilaste  IKT vahendite kasutamise oskus  ning  saadakse rohkem teadmisi  interneti turvalisusest ja autoriõigustest.  Selliste ülesannete lahendamine vajab väga häid ideid, head meeskonnatööd, järjepidevust  ja motivatsiooni. 

  

Õp. Signe Reidla