Me saime õpikojast teada sügisel, ning õpikodasid oli kokku seitse. Need toimusid iga kuu mõnel kolmapäeval. 

Õpetaja Maie valis Surju Koolist ja Uulu Koolist õpilasi. Õpilasi oli kokku 15. Õpikoja õpetajad tulid Tartu Ülikoolist ja iga kuu olid erinevad õpetajad ja erinev teema. Õpikojad kestsid neli tundi, selle nelja tunni jooksul me tegime teooriat ja praktikat, saime süüa, ning 10 minutit puhkust iga tunni tagant. Õpikojad olid väga vahvad ja õppisime palju, õpetajad olid lahked ja sõbralikud. 

Õpikoja lõppedes saime kõik tunnistuse osavõtu kohta, mis näitab, et oleme süvendatult õppinud bioloogiat. 

Kõige vahvam oli mikrobioloogia õpikoda. Seal saime töötada päris bioloogia labori vahenditega (üks pipett maksis ise juba 300-500 eurot). Ei usu, et tavaolukorras selliseid vahendeid kasutada saaks.

 

Muljed pani kirja Kevin 8. klassist.