2007/2008 õ.-a. kaetakse põhikooliõpilaste toitlustamise ja töövihikute soetamisega seotud kulud riigieelarvest ja seega on kõigile Surju Põhikooli õpilastele töövihikud ja koolitoit tasuta. Selle kohta, millised töövahendeid on vaja õpilasel endal muretseda, saab täpset infot klassijuhatajatelt.