RAIVO RAALISTE

21.05.1952-16.01.2018

Raivo Raaliste sündis 21. mail 1952 aastal Pärnumaal Ristikülas. 1959 aastal alustas ta õpinguid Ristiküla algkoolis, 1972. aastal lõpetas Kilingi-Nõmme Keskkooli. Juba kooliajal tundis Raivo kultuuri ja male vastu huvi. Paljuski oli ta iseõppija. Pärast keskkooli töötas metsamajandis valvurina, kasutades vaba aega lugemiseks ja enda ettevalmistamiseks et minna õppima lavastajaks, mis elu keerdkäikude tõttu siiski teoks ei saanud. Küll said teoks kultuuri ja ajaloo süvitsi tundmaõppimine, mitmed tõlketööd erinevatest keeltest, Kerese pärandi jäädvustamine ja palju muud.  1984. aastal alustas tööd maletreenerina Pärnu rajooni spordikooli juures olles treeneriks Kilingi-Nõmme Keskkoolis. Selle ajajärgu õpilastest on nüüdseks sirgunud kolm Eesti meistrit. Raivo on õpetanud noori malet mängima veel Tali Põhikoolis aastatel 1989-1993 ja Uulu Põhikoolis aastast 2004. Surjus on õpetaja Raivo õpilasi juhendanud üle 17 aasta.

Raivo oli tasakaalukas ja sihikindel maleõpetaja. Temale omane huumorimeel äratas õpilastes usalduse ja poolehoiu. Kui õpilasel oli tõsine malehuvi, leidis Raivo temaga tegelemiseks alati aega, ka ringitöövälisel ajal. Lapsed armastasid teda väga. Lisaks  nuppude liigutamisele malelaual innustas õpetaja Raivo kasutama male õppimiseks kaasaegseid meetodeid arvutite ja interneti abil. Aastaid võtavad ta õpilased osa mõttespordi olümpiaadist, mille üheks alaks on male ja saanud sealt esikohagi.

Õpetaja Raivo tööst annavad märku tema õpilaste tulemused. Kuus õpilast on mänginud noorte tiitlivõistlustel (MM, EM). Viimaste aastate jooksul on õpetaja Raivo kasvandikud võitnud Eesti noorte meistrivõistlustelt seitse medalit, neist viis tavamales. Väikestesse maakoolidesse on tänu Temale jõudnud nii Eesti põhikoolide võistkondade meistrikarikas kui ka hulgaliselt muid auhindu. Kui palju erinevat värvi medaleid on õpetaja Raivo hoolealused kõik kokku võitnud, teadis vist küll ainult ta ise. Aga võib-olla ei teadnudki, sest ainuüksi Surju ja Uulu õpilased on Tema juhendamisel osa võtnud rohkem kui 200 erineva tasemega võistlusest. Ja juhendatavaid tal jätkus - Surju valla spordiklubi liikmetest on maletajaid 30, neist noori 20.

Tema panus õpilaste arengusse oli kahtlemata laiem kui üksnes malemängu õpetamine. Raivo laiendas tihti oma õpilaste silmaringi mitte ainult faktidega kuulsate maletajate elulugudest, vaid oskas põnevalt rääkida ka paljudest teistest – heliloojatest, väejuhtidest, poliitikutest… Lisaks teadmiste arendamise aitas ta kasvatada ka oma õpilastel iseloomu. Õpilastega käis ta võistlemas üle kogu Eesti (võistluspäevi kogunes mõnel aastal kuuekümne ringis), seeläbi tutvustades kogu riigi ajalugu ja geograafiat. Tema tegevus aitas mõnel ta õpilasel jõuda tiitlivõistlusteni ja maailma teist otsa näha – reisida, et osaleda maailmameistrivõistlused Brasiilias või Araabia Ühendemiraatides. Samas elas Raivo kaasa oma õpilastele nii võitudes kui kaotustes, ega hüljanud neid ka väga rasketel aegadel.

Kui tihtipeale tulevad tunnustavad sõnad liiga hilja, siis oleme õnnelikud, et 2011. aastal omistati Raivo Raalistele  Surju Põhikooli aumärk ja 2016 tunnustas kool Raivot A. Riisi nimelise stipendiumiga „Aasta töötaja“, 2016 omistas Surju Vallavolikogu Raivo Raalistele valla vapimärgi.

Male kaudu õpetas ta läbi mõtlema riske, situatsioone sügavalt analüüsima ja enda tegevust kriitiliselt, aga objektiivselt hindama. Ta õhutas õpilasi iga vastase vastu endast parimat andma, kuid lõpuks oli võit ja kaotus siiski teisejärguline – hästi mängitud partii pälvis  kiituse ja halva mängu puhul ei öelnud ta asju läbi lillede. Raivo nõudlikkus, ellusuhtumine ja originaalsed väljaütlemised jätsid jälje igaühte, kes pikemalt tema ümber olid.

Male on strateegiline mäng, mis ühendab kunsti, teadust ja sporti. Tollesse mängu suhtus ta kirglikult ja suutis sütitada ka oma õpilasi. Raivo võis tihti olla kella neljani hommikul üleval, et interneti vahendusel vaadata suurturniiride mänge ja juba järgmisel päeval trennis neid õpilastele tutvustada.

Raivo töövõime ja -tahe oli võimas. Ta teadis, et milleski heaks saada on vaja vaeva näha. Lisaks maleringidele koolis oli ta alati valmis oma õpilastega tööd tegema. Ei olnud korda, kus ta ei oleks olnud nõus trenni tegema ja seda ka oma vabast ajast- suvel või koolivaheaegadel.

Nii mõndagi lõbusat seika võib meenutada, kus ta oma õpilastega kooli üritas pääseda, olgugi, et kooliuksed olid vaheajaks suletud. Ta väljus nendest olukordadest alati võtjana ja trennid said peetud. Läbi selle on ta otseselt ja kaudselt muutnud arvukate noorte elusid, avardades nende mõtlemisvõimet ja näidates neile teistsugust maailma läbi male. Õpetades neid töötama, mõtlema ja viies neid võistlustele üle Eesti ja ka maailma.

Maleringi oli oodatud igaüks ja Raivo suutis hästi mängima õpetada igaühe, kes sinna kasvõi mõneks ajaks jäi. Kuigi maleringi võisid õpilased kaasa tuua palju naeru ja mürglit, oskas Raivo vajadusel panna aktiivsemadki mürsikud laua taha istuma ja keskenduma.

Surju maleelu hoogsusest kõneleb tõik, et septembris 2015 korraldas Eesti Male Toetusühing koos vallavalitsuse, põhikooli ja spordiühinguga kõrgetasemelise kiirmalesarja osavõistluse, kus maletas 94 mängijat Eestist ja Lätistki.

Raivo oli alati valmis kokku panema võistkonna ja osalema valla nimel maakonna või üleriigilistel võistlustel. Spordiklubi panus sai olla vaid toetada ja võimaldada maletajatel kogemusi ja võite noppida. Pärnumaa valdade võistkondlikul maleturniiril on surjulased aastaid olnud esikolmikus.

Üheks märkimisväärseks omaduseks Raivo juures oli pühendumine. Tema pühendumisest räägib ka järgmine seik tema elust. Talle pakuti tööd Saksamaale, kus ootas teda väga hea palgaga maletreeneri koht ja klassitäis õpilasi. Töö juurde kuulus tasuta korter ja tööauto. Kuna Raivol oli saksa keel hästi suus, siis ei olnud ka keel takistuseks, et tööd vastu võtta. Ta teadis, et Saksamaal oleks tal puhtalt statistiliselt palju suurem tõenäosus leida maletalente, kellest edukaid maletajaid kujundada, kui siin väikses Eestis ja seeläbi ka maletreenerina suuremat edu saavutada. Raivo siiski loobus pakkumisest kuna tal oli Eestis õpilane, kelle õpetamisele ta oli juba pühendunud.

Raivo suutis võtta 64  ruutu, asetada neile 32 nuppu ja panna need rääkima lugu, milles, nagu eluski, on tarvis omada sihti, võtta riske, esineb vigu ning napikaid pääsemisi, vahel tuleb võitmiseks taganeda ja vahel ei aita ka sellest. See lugu oli mõistetav, kaasahaarav, ehk koguni lummav igaühele, kes laua taga tema vastas istus – olgu selleks kogenud maletaja või alles esimesi käike õppiv laps. 

Kuid eks tuleb igas mängus ühel hetkel väärikalt vastase kätt suruda, nupud tagasi karpi panna ja lahkuda… Seda on Raivo nüüd teinud. Küll varem kui me oleksime osanud karta, kuid talle omaselt – ausalt ja sirgeselgselt, ehk isegi pisikese muigega - kui ettur on viimasele reale jõudnud on tema töö tehtud, ta lahkub väljakult et saada millekski uueks, palju suuremaks, erilisemaks ja vabaks...

Säravaid partiisid, Sulle Raivo, taevastel malelaudadel.

Jääme Sind soojusega meenutama!

Sinu õpilased, Surju Põhikool, Surju Lasteaed, Uulu Põhikool, Surju Spordiklubi