Sept. 2008
*Projekti tutvustamine koolis, kohalikus ajalehes, vallavalitsuses

Okt. 2008
*Stendi ettevalmistamine (tutvumine partnerriikidega);
*Materjalide koostamine Eesti, Surju valla ja Põhikooli tutvustamiseks partneritele;
*Veebileht: www.weareinthesameteam.com;
*Esimene kohtumine Hispaanias, Els Pallaresoses (tutvumine+projekti arutelu);

Nov. 2008
*Ettevalmistus Ülemaailmseks Lastepäevaks;
*Ülemaailmse Lastepäeva tähistamine Surju Põhikoolis;
*Tutvumine partnerkoolidelt saadud materjalidega;
*Osalemine foorumis “Nice to meet you”;
*Info lisamine kooli kodulehele;
*MSNi ja emaili aadresside vahetamine
*Tööplaani koostamine “välisministriga” (Elise Maal)

Dets. 2008
*Osalemine foorumites “Nice to meet you” ja“Fair play in sports”;
*Artikkel külastusest Hispaaniasse kohalikus ajalehes, koolilehes;
*Info lisamine kooli kodulehele;
*Logokonkursi väljakuulutamine koolis (plakatid+kooli koduleht)

Jaan. 2009
*Vahe finantsaruande esitamine;
*Logode ettevalmistamine;
*Eesti keele õppe ettevalmistus (ideed ja ettevalmistus);
*Partneritele esialgse info edastamine seoses külastusega Eestisse mais 2009;

Veebr. 2009
*Projekti tutvustamine Sürgavere koolile/ sõpruskoolile;
*Logokonkursi tulemuste kokkuvõte;
*Eesti keele õppe ettevalmistamine (dokumentide ja piltide üleslaadiimine Voicethread’i, heli salvestamine);
*Videoprojekt “The Body – Kehaosad” ettevalmistamine ja lindistamine; video valmistamine;
*Partneritega e-mailide vahetamine;
*Kooli kodulehele online male lisamine - http://www.surju.edu.ee/somechess

Märts 2009
*Logokonkursi tulemuste väljakuulutamine ja võitja ning osalejate autasustamine; tulemuste edastamine partneritele;
*Eesti keele õppe projektide saatmine partneritele;
*Ettevalmistused kevade fotonäituse väljakuulutamiseks;
*Fotokonkursi “Kevade Märgid” väljakuulutamine (kodulehel, stendil, kooliraadios);
*Osalemine foorumis “Easter”;
*Infovahetus seoses läheneva kohtumisega Eestis e-maili teel;

Apr. 2009
*Tutvumine Roomaga õpetaja Krista silmade läbi;
*Osalemine foorumis “Spring and Easter”;
* Arutelu teemadel:
   1.Fair play in sports, Olympic Games, Mediterranean Games.
   2. Benefit of nature and sports.
   3. Doing sports for physical and psychological health; 
*Valmistumine Euroopa päeva tähistamiseks
*Kooli kodulehel Comenius Corner'i täiendamine ;
*Osalemine konkursil: "Comeniuse kodulehe jaht"

Mai 2009
*Valmis internetipõhine mäng "Õpime eesti keelt - spordialad" http://www.purposegames.com/game/sport-eesti-keel-quiz/info
*Joonistame looduse ja keskonna teemal: "My green, my blue";
*Euroopa päeva tähistamine (raadiosaade, õp. Heidi tunnid);
*Viktoriin Euroopa Liidu teemal Surju Põhikooli kodulehel;
*Partnerite vastuvõtmine Surju Põhikoolis (18. - 22. mai. 2009);
*Kooli 6. õpilaskonverentsil "Me elame Euroopas" keskendusime meie partnerriikidele;
*Fotokonkursi tulemuste väljakuulutamine, näitus;
*Fotokonkursi "Märka kaunist Eestimaa suve" väljakuulutamine kooli kodulehel

Juuni 2009
*Info uuendamine kooli kodulehel;
*Comeniuse nädala kajastamine kohalikus ajalehes;
*Vahearuande esitamine;
*"My green, my blue" teemal valminud joonistustest puzzlede valmistamine ja nende paigutamine kooli kodulehele;


September 2009
*Osalemine foorumis "How was Your summer holiday?"
*Intervjuu sportlasega USA-st
*Fotokonkursi "Sügise värvid" väljakuulutamine
*Ettevalmistuste tegemine 3-ndaks projektikohtumiseks Itaalias Pescaras

Oktoober 2009
*Kolmas kohtumine Itaalias Pescaras (2-10 okt. 2009)
*Projekti kulgemise kajastamine kohalikus ja kooli ajalehes ning kooli kodulehel
*Osalemine foorumites "Fair play" ja "Your experience in Pescara"
*Fotokonkursi "Märka kaunist Eestimaa suve" tulemuste väljakuulutamine, ettevalmistused fotonäituse korraldamiseks
*Kuulsate sportlaste elulugude ja saavutustega tutvumine, ettevalmistus küsimustiku koostamiseks
*Intervjuu sportlasega USA-st video digitaliseerimine ja töötlemine

November 2009
*Fotonäitus "Märka kaunist Eestimaa suve"
*Filmi "Cool Runnings" ühine vaatamine ja analüüs
*Intervjuu sportlasega USA-st ülesriputamine kooli kodulehele
* Fotokonkursi Talv...talv? talv! väljakuulutamine
Detsember 2009
* Kuulsate sportlaste elulugudega tutvumine ja küsimustike koostamine
* Fotokonkursi "Sügise värvid" tulemuste väljakuulutamine
* Jõulutervitused partneritele

Jaanuar
* uue poolaasta plaanide arutelu
* Fotonäitus "Sügise värvid"

Veebruar
* Fotokonkurss Talv...talv? talv! 
* T-särgi kavandi konkursi väljakuulutamine

Märts
* Kevade tervitamine koos lapsevanematega ühisüritusel "Terves kehas terve vaim" 18. märtsil
* Artikkel Pärnu Postimehe veebiväljaandes http://www.parnupostimees.ee/?id=240951
* Tügiga tutvumine interneti vahendusel, stendi koostamine
* Reisiplaanide tegemine Türki sõiduks
* Valmib film külaskäigust Itaaliasse
 
Aprill
* Reisidokumentide vormistamine Türki sõiduks
* Comeniuse klubi üritus: meenutusi Itaalia reisist ja maitsetest
* T-särkide kujundamine oma meeskonnale
* 4-s projektikohtumine Türgis Tasucu's 23. aprill - 02. mai 2010
Mai
* Fotokonkursi Talv...talv? talv! tulemuste väljakuulutamine ja fotonäituse korraldamine
* Osalemine foorumis "Good memories from Turkey"
* Artikkel kohalikus ajalehes
* Artikkel koolilehes
* Presentatsioonide ettevalmistamine projekti raames toimunud kohtumistest
* Küsimustike koostamine Comenius projektis "We are in the same team" osalenud õpilastele ja nende vanematele
* Artikkel Pärnu Postimehe veebiväljaandes http://www.parnupostimees.ee/?id=261737
* Kohtumine vallavalitsuse esindajatega, koosolek projekti edenemise teemadel
...