1.-5. klass külastas 23. mail 2017 Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Lisaks muuseumikülastusele sai 1.-2. klass osa programmist „Eksootilised lemmikloomad“ ja 3.-5. klass programmist „Putukad“. Saime lähemalt uurida püütoneid, suuri ämblikke, kilpkonni jm loomi. Saime teada, mis on vahe on ussil ja maol ja kuidas eristada nastikut ja rästikut. Lemmikloomade programmi viis väga huvitavalt ja lastepäraselt läbi Tõnis Tasane, kes on Pärnust pärit ja varasematel aastatel Pärnu Loodusmaja kaudu Surju koolis käinud entomoloogiaringi läbi viimas. Ta oli suurepäraselt kursis, milliseid putukaid ja liblikaid Surju kandis ja üldse Pärnumaal leida võib, sest on neid käinud korduvalt siin uurimas ja kaardistamas.

Õpilaste valmistatud loovtööd:

 

 

 

Fotod õppekäigust: