Laseme kõnelda õpilastel:

1-3. klass:

... läksime bussiga Ermistu järve juuurde. Me saime öelda erinevaid kalu ja siis saime parvega sõita ja siis saime uurida veeputukaid.  Me võtsime mudaproovi ja siis poisid panid enda muda näo peale. Me saime vaadata, mis muda sees oli.
Kui me hakkasime tagasi minema, siis me alustasime kalade püüdmist. Ja see oli minu parim päev!

(Kaili 2. kl)

... sõitsime bussiga Ermistu järve äärde. Seal saime kala püüda ja uurida veeputukaid. Võtsime veeproove. Saime parvega sõita. Nägime ulpivat sauna. Poisid tegid mudamaski. Siis viskas onu Jüri kalavõrgu vette. Tüdrukud said võrguga putukaid püüda. Ja klassijuhataja tegi meie klassist pilti.

(Triinu 2. kl)

Me käisime esimese, teise ja kolmanda klassiga Ermistus parvega järve peal sõitmas. Kui parvel olime, olid meil kõigil päästevestid seljas. Me võtsime veeproovi ja mudaproovi. Ma sain teada, et muda sügavamas kohas võib olla isegi 12 meetrit. Me püüdsime ka kala. Kaks väikest kala said poisid kätte, aga me lasime nad vette tagasi. Siis näitas Jüri Tenson meile kalu. Ta näitas meile vingerjat, ahvenat ja teisi kalu. Jüri Tenson oli meie giid. Ta rääkis, et haug on nende järve suurim kala. Me saime ka vähki kätte võtta, kuid mina ei julgenud, aga poisid küll. Me saime ka kahvaga kala proovida püüda, aga keegi ei saanud kahvaga kala. Minu arust oli meil väga-väga tore reis!

(Piibe 3. kl)

Käisime Ermistu järvel. Seal Jüri Tenson rääkis kaladest. Ta rääkis, et vingerjas on kalade kuningas ja linask on kalade kuninganna. Püüdsime kala ja sõitsime parvega. Järvel võtsime mudaproove, veeproove ja pärast tegime mudamaski. 

(Markus 3. kl)

... parve peal püüdsime planktonit, tegime mudamaske ja võtsime veeproovi. Me püüdsime kala, aga ainult Kert ja Kevin said kala kuna kõik lärmasid silla peal ja kala ei tahtnud eriti tulla. Me võtsime akvaariumist vähke välja ja tegime nendega nalja. Onu Jüri Tenson näitas meile igasuguste kalade pilte ja ta ütles, et järve kuningas on vingerjas ja ta näitas pilti, kus oli peal kala sisikond.

(Marko   3. kl)

 

4-6. klass:

... me käisime Ermistu järve ääres 4.- 6. klassiga. Seal mulle meeldis, kui meile õpetati nt raudkiisk või mändvetikas. Sain teada, et mändvetikas on veetaimede kuningas. Mulle meeldis ka, et seal võis kala püüda ja kaasa võtta.

Keity (5. kl)


...mulle meeldis seal kala püüda ja erinevaid asju näha ja proovida. Mulle meeldis seal veel erinevaid taimi näha ja ka parve peal käia.

Oliver (5. kl)


...mulle meeldis eriti vee hapesust mõõtaja mõõteriistu kasutada. Püüdsin ise ka ühe tillukese kala, aga see tegi mind ikkagi rõõmsaks. Mulle meeldisid need säilitatud kalad. Need olid lahedad ja hirmsad samal ajal. Aleksander püüdis kinni ka ühe haugi.

Markus (5. kl)


...mulle meeldis seal see, et saime muda mõõta ja ka veel temperatuuri mõõta. Seal saime ka luubi telefoni külge panna.

Reimo (5. kl)

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9. klass:

Teisipäeval, 12.septembril sõitsid 7.-9. klassi õpilased koos õpetaja Marge ja õpetaja Liisiga Ermistu järve äärde.

Kui me sinna jõudsime, tutvustati meile lühidalt Ermistu järvest See on 500 hektarit suur, Eestis suuruselt üheksandal kohal ja selles leidub ravimuda. Mudakihi paksus on lausa 12 meetrit.

Ermistu järv on kalade poolest liigirikas. Ka meile tutvustati erinevaid kalu, kes järves elavad. Kõige paremini jäi neist meelde vingerjas. Vingerja sugulast hinki võib leida ka meile lähedal asuvast Reiu jõest. Samuti räägiti meile lindudest, kes järve ääres ja järvel elavad.

Me saime sõita ka parvega ja samal ajal kui parv liikus, räägiti meile lähemalt järvest ja mudast, mida seal leidub väga palju.

Ekskursioon Ermistusse oli väga huvitav ja meeldis mulle väga!


Angela (9. kl)