Huvitöö eesmärgiks koolis on kõigile soodsa arengukeskkonna kindlustamine - otsime erinevaid teid, kuidas õpilasi ette valmistada muutuvas keskkonnas toimetulekuks, õpetada väärtustama ja tegema koostööd teistega, elukestvalt õppima ning nägema enda jaoks ja eneseteostuseks võimalusi seal, kus teised ei näe.

Surju Põhikool pakub õpilaste klassivälise tegevuse raames järgmiseid huviringe:

arenguring – õpilase võimeid ja andekust toetav ring I ja II kooliaste

inglise keele ring – I, II ja III kooliastmes projektitöö toetamiseks (eTwinning ja Comenius)

puutööring – puutöö algvõtted I kooliastmes

mudilas-ja lastekoorid – muusikaline tegevus

draamaring – lavaline liikumine, suuline eneseväljendus I,II ja III kooliaste

multimeedia – infotehnoloogia ja meediaalased teadmised I kooliaste

male – väga pikaajalise traditsiooniga ja suurepäraste tulemustega huviring, parimad maletajad on edukalt osalenud Eesti meistrivõistlustel ja EM-il ning MM-il. I,II ja III kooliaste

võrkpall – II ja III kooliaste

jalgpall – huviringi viivad läbi Pärnu jalgpalliklubi Poseidon treenerid