eTwinning 2019/2020

 • Different ways to say hello, thank you, please and goodbye

  Surju kooli õpilased võtsid 2019/2020 õppeaastal osa rahvusvahelisest eTwinningu projektist.
  Etwinning on Euroopa koolide virtuaalne keskkond, kus osalejad saavad omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua.
  Projekti peamine eesmärk oli erinevate võõrsõnade ja fraaside õppimine, e-raamatu loomine, logode, kaartide, videote ja koomiksite valmistamine. Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste koostööoskust ja vastutustunnet, õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.
  Projekti tegevuste käigus otsisid partnerkoolide õpilased sõnadele "Tere", "Aitäh", "Palun" ja "Hüvasti" emakeelseid sünonüüme, slängisõnu ja jagasid neid partnerkoolide õpilastega. Õpilastel tuli teha leitud sõnadest videoklippe, et teiste koolide õpilased saaksid kuulata sõnade hääldust. Partnerkoolide õpilased uurisid teiste õpilaste videoklippe ja sõnu ning tegid leitud materjalide põhjal uued videod. Pärast seda andsid õpilased tehtud tööde kohta partneritele tagasisidet.
  Projekti käigus kujundasid õpilased ka logosid ja jõulukaarte, lõid koomikseid ja otsisid sarnasusi erinevates keeltes. Toimus inglisekeelne videokonverents Kreeka õpilastega, kus osalejad said ennast tutvustada ning projektis olevat materjali demonstreerida.

  Kogutud materjalidest koostati e-raamat: https://www.storyjumper.com/book/read/83265825

  Projektis osalesid põhiliselt kooli 5. klassi õpilased. Koomiksite ja jõulukaartide tegemisel abistasid neid 4. klassi ja 6.-9. klassi õpilased ning videote tegemisel 2. klassi õpilased.
  Partneriteks olid Horvaatia, Prantsuse, Kreeka, Itaalia, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Itaalia, Portugali ja Türgi eakaaslased.
  Projekt oli huvitav, mitmekesine ja läks hästi korda. Rahvusvahelise koostööga, sealhulgas eTwinninguga soovitakse järgmisel aastal jätkata.
   
  Õp. Signe ja Ave
   
   
  Book titled 'Hello! Thank you!Please! Goodbye!'Read this book made on StoryJumper
   
 • eTwinningu parimate projektide hulgas ka meie oma!

  12. juunil tähistati veebiüritusel eTwinningu õppeaasta lõppu ning kuulutati välja 2020. aasta Eesti parimad eTwinningu projektid. Võitjaks tuli Narva lasteaia Põngerjas projekt, 2. koht läks Vastseliina Gümnaasiumile ja kolmas Kuressaare Vanalinna Kooli.

   Seitsme eripreemia hulgas oli ka meie kooli projekt "Different ways to say hello" ("Kuidas öelda "Tere")  - parima keeleprojekti eripreemia.

  Eksperdid iseloomustasid projekti järgnevalt: Väga tore  ja lihtne projekt. Eesti on algataja ja liitunud 15 riiki. Väga hästi organiseeritud Twinspace. Sellest võinuks tulla üliäge projekt, kuid esiletõstmist väärib see, et Eesti koolid on teinud suurepärast tööd ning kõrgelt hinnatav on suurepärane oma kooli sisene koostöö nii õpilaste kui õpetajate vahel. Hea idee oli ka projektipartnerite keeltes sarnasusi leida.

  Pikemalt lugege võistluse tulemustest SIIT koolielu.ee kodulehelt, parima keeleprojekti endaga saate aga lähemalt tutvuda klikates: http://www.surju.edu.ee/index.php/33-etwinning/584-the-different-ways-to-say-hello-thank-you-please-and-goodbye

   

  Täname kõiki projektis osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid Avet ja Signet!