Klass õpilaste arv klassijuhataja
1. klass 9 Ulva Tallo
2. klass 8 Ave Kartau
3. klass 10 Kersti Hunt
4. klass 6 Marge Leppik
5. klass 11 Liis Virkus
6. klass 7 Tiia Hermann
7. klass 7 Heidi Kodasma
8. klass 9 Riina Ollo
9. klass 5 Maarit Koger

 

2019/2020 õppeaastal on koolis 72 õpilast