Surju Põhikooli hoolekogu koosseis 2019-2020 õppeaastal

 

Hoolekogu esimees Kirsti Tuum

Aseesimees Marianne Kuusk

Volikogu esindaja Kadri-Aija Viik

Õpilasesinduse esindaja Hanna Simona Sirg

Õppenõukogu esindaja Marge Leppik

Hoolekogu liikmed:

Rainer Ehrstein

Regina Pärn

Grete Ventsel

Kerli Tori

Andres Koger

Leivi Onga-Lebedeva

Kristiina Kask

Hoolekogu üldmeil – hoolekogu(ätt)surju.ee