Surju Põhikooli õpilased on koos Juurikaru ja Soome Aleksanterin  Kenan  Koulu eakaaslastega algatanud projekti „Juuret Euroopassa“. Projekt  on osa Euroopa Komisjoni programmist Sõpruskoolid Euroopas.
Projekt sai alguse Eesti – Soome – Läti sõpruskohtumiselt Tallinnas möödunud aasta detsembris ja sellesse on kaasatud neljandate ja viiendate klasside õpilased. Projekti raames vahetatakse e-posti teel kultuurilisi ja keelelisi teadmisi. Selle eesmärk on ühelt poolt aidata kaasa oma keele ja kultuuri säilimisele, teisalt aga õppida samal ajal inglise keelt.
Internetiturvalisuse kaalutlustel ei kasuta projekti osapooled ei õpilaste nimesid ega fotosid. Kõigil õpilastel on nende endi poolt välja mõeldud hüüdnimed. Surjus meisterdavad kaarte selliste hüüdnimedega õpilased nagu näiteks Tibi, Geger,  Kämm,  Kunts, Bobin ,  Kelts, Lällu, Kata, Hellu, Mannu , Sillu , Ossu  jt. Meile saadetavad põhjapõdrad, südamed ja jänkud saabuvad Saamimaalt  aga Taistelujaskalt, Mr Palmult, Juhuskult, Fruittarilt, Pekult, Jonnelt, Viltsult, Aippalt , Soffilt,  Mimilt, Kaisult, Mimpelilt ja teistelt.
Projekti „Juuret Euroopassa“ peamised võtmesõnad on loovus, meeskonnatöö ja kultuuriteadlikkus. Õpilased ise joonistavad, lõikavad, kleebivad, värvivad, viimistlevad ja kujundavad oma tööd – töötades loovalt ühtse meeskonnana. Keegi ei vastanda end kellelegi. Ka õpetaja–õpilase vahelised sidemed tugevnevad ühiste tegevuste kaudu.
Projekti siht on seatud aga kaugemale kui õpilastele konkreetse meeldiva tegevuse pakkumine. See peab aitama õpilastes kujundada kõiki Surju Põhikooli alusväärtusi.
eTwinning lisab õppetundidesse ka võrdlusvõimaluse ning uudsuse - alati ollakse põnevil kui saabub järjekordne saadetis kaugetelt sõpradelt.
eTwinning panustab jagamise kultuuri – õpilastele ja õpetajatele antakse võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi ning elukestva õppe meetodeid.
eTwinningu projektid on kaasakiskuvad, ergutavad ja optimistlikud ning positiivsed.
Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt koordineeritav programm Sõpruskoolid Euroopas kuulub Euroopa Komisjoni Lifelong Learning programmi. Programmis osalevad EL liikmesriigid ja lisaks neile Norra, Island ja Türgi, kokku 32 riiki.

/Agnes Leemet, eTwinning'u mentor/

 

Koolipoolne tänu ja kiitus kõigile tegijatele!