Tiigrihüppe sihtasutuse poolt koordineeritav E-Twinning annab tundidele lisaväärtuse, motiveerib võõrkeeleõpet ja lisab koolielule rahvusvahelise mõõtme.
E-Twinningu eelis seisneb selles, et selle meetodi puhul kasutatakse inglise keelt tegelikus suhtluses.
Sügisel 2011 liitusime 7.kl aktiivsete õpilaste Kadri Ojaste, Krista Tammese ja Alex Tähemaa eestvedamisel projektiga „Kuidas teismelised kasutavad oma vaba aega?“. Tänaseks osalevad projektis kõik 7. ning 8. klassi õpilased.
Projekti eesmärgiks on anda võimalus õpilastele rääkida ja kirjutada neid huvitavatel teemadel, näidata neile , milles on nad sarnased ja milles erinevad oma eakaaslastest teistes Euroopa riikides. Õpilased on täitnud mitmeid  küsimustikke, mille tulemusena on valminud diagrammid õpilaste vaba aja eelistuste kohta. Projekti algatajad on õpetajad Saksamaalt ning Poolast, liitunud on Kreeka, Portugal, Hispaania ja  Eestist Surju Põhikool. Analüüs annab põhjalikku ülevaate teismeliste tegevustest, nimetagem neist mõned: passiivsetest tegevustest eelistatakse kõikides riikides muusika kuulamist ja televiisori vaatamist (60%). Ainult 10% vastanutest meeldib lugeda raamatuid. 30% noortest eelistab mängida arvutimänge, 55%-le meeldib internetiavarustes surfata – seega noortel on enamasti samasugused eelistused olenemata elukohast.
Vabal ajal aidatakse ka vanemaid kodustes töödes. (90% küsitletuist peavad vanemaid aitama). Kõige rohkem aidatakse koristamisel. 35% aitavad toidu valmistamisel, 20 % aitavad vanemaid sisseostude tegemisel, nooremate õdede-vendade hoidmisel, prügi väljaviimisel ja aiatöödel.
Osalejad ei saa mitte ainult teadmisi teiste riikide elanike eluviiside ja harjumuste kohta, vaid projekti käigus on võimalik sõlmida ka sõprussidemeid.
E-Twinning hõlmab erinevate kultuuride mõistmist arendades samal ajal osalejate infotehnoloogilisi oskusi. Praeguses etapis tuleb õpilastel valida aga endale uurimisteema, näiteks kas siis kreeka jalgpall, saksa helilooja, Portugali köök, Poola pealinn, vms. Tööprotsess näeb ette uurimist koos kahe erineva riigi õpilasega ning ühistööna laetakse see üles. Surju Põhikoolist on selle ülesandega lõpusirgel Vahur Kukk 8. klassist. Tema uurimisteemaks on kreeka kirjandus, Eke Tomingalt aga ootavad partnerid uurimust poola sportlaste kohta. Teemade ampluaa on piisavalt lai, nii et igaüks peaks leidma endale meelepärase. Uurimus ei arenda mitte ainult keeleoskust, vaid arendab ka õpilaste loovust.
Projektis osalemine võimaldab heita pilku iseenesesse ja asetada rõhk iseenda tundmaõppimisse, olgu selleks siis kas  oma hobide kirjeldamine või perekonna , kodukoha, lemmikloomade  vms tutvustamine.
Projekt peaks lõppema filmimisega teismelise tüüpilisest koolipäevast.
Siv Grete Stamnes Norrast: „E-Twinningu kasutamine õppetöös loob tihedamad seosed. See hõlmab nii teiste inimeste ja kultuuride mõistmist kui ka digitaalseid oskusi ning juhtimise ja õpetamise rolli mõistmist. See puudutab tehnoloogiat ja pedagoogilist pädevust, samuti valmisolekut ja oskust muutustega kohaneda.“

Agnes Leemet
Surju PK inglise keele õpetaja