Surju kooli 4.-7. klassi õpilased osalesid 2020/2021 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Origamy Story”
Etwinning on Euroopa koolide virtuaalne keskkond, kus osalejad saavad omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

Projekti eesmärkideks olid origami valmistamine ja videote loomise õppimine, IKT-oskuste kasutamine ja parendamine, avatari kui interneti turvalise tööriista kasutamine, probleemide lahendamise oskuse ja kriitilise mõtlemise arendamine, inglise keele praktiseerimine, koostöö ja kogemuste jagamine Euroopa partnerite vahel.
Rahvusvaheline projekt  “Origami Story”  võimaldas teha  koolidevahelist koostööd. Projekti käigus parandasid õpilased oma IKT alaseid oskuseid, nad tegid  rühmatöid, lõid esitlusi, arendasid loovust ja loogilist mõtlemist.  Õpilased õppisid origami tegemist ja kasutasid neid omaloomingulistes animafilmides. Projekt võimaldas õpilastel suhelda välismaal elavate lastega  ja saada teadlikuks võimalustest, mida tänane tehnoloogia rahvusvaheliseks suhtluseks pakub. Õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.
 

Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia, IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste loovust, koostööoskust ja vastutustunnet,  väljendusoskust  nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, loogilist mõtlemist ja tehnoloogia kasutamist, teadlikkust internetis valitsevatest ohtutest.

Projekti käigus osalesid õpilased rahvusvahelistes rühmatöödes, veebipõhises interneti turvalisusega seotud mängudes. Õpilased tegid enda privaatsuse tagamiseks avatari, koostasid projektile  ja rühmale logosid, koostöös tegid esitlusi oma kooli ja klassi kohta, valmistasid juhendite järgi origamisid, tegid nendest kollaaže, kirjutasid valmistatud objektide põhjal lühilugusid ja kasutasid neid oma animatsioonfilmi tegemisel. Õpilased said oma teadmisi interneti turvalisuse kohta proovile panna mängides Kahoot! keskkonnas olevat mängu. 

Toimus kaks veebipõhist projektikohtumist partnerkoolide õpilastega. Veebikohtumisel õpilased tutvustasid oma kooli ja klassi, ühiselt tehti  video järgi origamisid  ja rühmatöö tegevuses said õpilased oma rühma liikmetega suhelda ning arutada origami tegemise plusside ja miinuste üle.

 Projekti peamisteks tulemusteks olid õpilaste poolt loodud animafilmid, origamidest tehtud kollaaž ja veebikohtumisel videojuhendi järgi  meisterdatud origami.

Projekti materjalid:
Animafilmid: https://twinspace.etwinning.net/122409/pages/page/1303720
Kollaažid: https://twinspace.etwinning.net/122409/pages/page/1303737

Partneriteks olid Kreeka, Poola, Türgi ja Portugal.
Projekt oli huvitav, mitmekesine ja enamusele see projekt meeldis. 

 


Õp. Signe Reidla