Teisel koolinädalal alustas tööd pikapäevakool. Õpilastel on võimalus jääda õppepäevadel koolimajja kuni kella 18-ni. Töötubade ja ringide valik on suur. Saab õppida järgmiseks päevaks ja tegeleda mitmekülgse huvitegevusega. Pikapäevakoolis korraldatakse üks kord kuus põnevaid väljasõite.