09.01 – 16.01 toimus Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Nõo Reaalgümnaasiumi korraldatud konkurss "Märka matemaatikat enda ümber – jooned" 

Ülesandeks oli teha foto, millel olevad jooned tuli matemaatikaprogrammi GeoGebra abil eristada.  Hindamisel arvestati originaalsust ja elulisust, korrektset vormistust ja matemaatilist lähenemist.  Võistlusega sooviti propageerida matemaatikaprogrammi Geogebra ja seostada matemaatikat igapäevaeluga. Võistlusele laekus 163 tööd. Esindatud olid Gustav Adolfi Gümnaasium, Kiili Gümnaasium, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium, Kuressaare Gümnaasium, Käina Gümnaasium, Mõniste Põhikool, Paide Ühisgümnaasium, Surju Põhikool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tartu Descartes`i Lütseum, Tartu Erakool,Tõrva Gümnaasium, Türi Gümnaasium, Valga Gümnaasium, Võru Kesklinna Gümnaasium ja Ülenurme Gümnaasium.Jagati mitmeid erinevaid auhindu: 6 peapreemiat, 2 Nõo Reaalgümnaasiumi looduspreemiat ja 17 ergutuspreemiat. Ergutuspreemia sai ka Gränty Reidla Surju Põhikoolist, õpetaja Signe Reidla.

Surju Põhikooli osalejad:
Gränty Reidla (5. kl)
Eke Tominga (5.kl)
Käroly Reidla (6. kl)
Ago Tominga (6.kl)
Mari – Liis Luik (8.kl)
Sirli Mändmets ja Evelyn Kelder (9.kl)
Ants Vaher (9.kl)

Mõned õpilaste poolt tehtud tööd:

Gränty Reidla (5kl.)
  

Sirli Mändmets ja Evelyn Kelder (9kl.)

Eke Tominga (5kl.)

Ago Tominga (6kl.)

Käroly Reidla (6kl.)
  

Mari-Liis Luik (8kl.)
  

Ants Vaher (9kl.)