21. 01. 2008 a. külastasid meie kooli Pärnu-J GM õpetajad ja vanemate klasside õpilased, kes olid seotud õpilasomavalitsuse tegevusega. Delegatsiooni juhtis direktor Lembit Rebane. Külaskäigu põhieesmärgiks oli tutvumine meie koolis toimiva OMA RIIGI tegevusega. Sõpruskooli õpilased ja õpetajad olid seda meelt, et nende kooliski võiks olla lähiajal sarnane süsteem, mis annaks õpilastele ettekujutuse Eesti Vabariigi ja selle seadusandluse toimimisest. Samasugust lihtsustatud mudelit võidakse rakendada ka Jaagupi koolis Näitasime külalistele oma koolimaja ja vahetasime mõtteid koolielust.
Suur tänu õpetajatele Heidile ja Liisile, kes olid väga hästi ettevalmistanud OMA RIIKI tutvustava ettekande. Külalised said ammendavad vastused neid huvitavatele küsimustele. Tutvustamisel oli ka meie uus kohtuseaduse mudel.