18. augustil 2008a. loodi kooli juurde Aleksander Riisi nimeline mittetulundusühing. MTÜ eesmärgiks on Surju valla hariduselu arendaja koolidirektor A. Riisi elutöö austamine ja jätkamine ning kohaliku valla ajaloopärandi säilitamine, tutvustamine ja uurimine. MTÜ juhatuse liikmeteks on Mait Käbin, Pille Tahker ja Heidi Kodasma. Aktiivsemat tegevust alustab MTÜ 2009. aastast. Idee autoriks on A. Riisi järeltulijad, kes praegu elavad USA- s. MTÜ asutajaks on proua Milla Jaksi, kes on A. Riisi sugulaste esindaja Eestis. MTÜ asutamisega seotud dokumendid koostas ja asjaajamisega tegeles Heidi Kodasma.