eTwinning

 • Penfriends

  Penfriends projekti õpetajad. Kestilä Soome 2014 Viibides oktoobris 2013 Poolas Comeniuse projekti raames, kohtusime seal toredate Soome Kestilä kooli õpetajatega ning arenes välja mõte vahetada õpilaste kirju. Mõeldud-tehtud. Alguses saatsime üksteisele mõned tutvustavad materjalid oma kooli kohta. Enne jõule saatsime ka väikese videotervituse. Uue aasta algul kirjutasime ingliskeelsed kirjad ja panime teele. Tore oli Soomest kirju vastu saada. Kui käisime mõni kuu hiljem kahe Surju õpilase ja 2 õpetajaga Comeniuse projekti raames Kestilä koolis, oli hea tunne. Meie laste kirjadest oli tehtud näitus ja kõik oli väga kodune.

  /Ave Kartau/

   

  Foto: Kestilä koolis koos kirjasõpradega.
  Penfriends. Kestilä koolis soome kirjasõpradega 2014

 • Professions around us

  6.-7. klassi õpilased osalesid 2020/2021 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Professions around us”. Projektiga alustati juba eelmisel kevadel, aga tekkinud eriolukorra tõttu ei saanud projekti partnerid selle projektiga tegeleda ning mõned projekti tegevused lükkusid sellesse õppeaastasse. 

  Projekt keskendus õpilaste sotsiaalsetele oskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Projekti eesmärk oli aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi.
  Projekti kaudu õpilased tutvusid erinevate elukutsetega ja õppisid tundma, kuidas need on seotud inimeste individuaalsete vajaduste ja huvidega.

  Projekti abil arendati järgmisi pädevusi:
  Väärtuspädevus - oskus tajuda ja väärtustada oma sidet teiste inimestega, väärtustada loovust ja arendada ilumeelt.
  Õppepädevus - võime omandada õppimiseks vajalikku teavet, analüüsida enda teadmisi ja oskusi.
  Suhtlemisoskus - oskus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, erinevat tüüpi tekste kirjutada

  Projekti tegevused:
  1) Õpilased joonisid elukutsete kohta pilte ning lisasid pildi juurde kolm küsimust või selgitavaid lauseid pildil oleva  elukutse kohta. Partnerkooli õpilaste ülesandeks oli joonistuse ja lausete põhjal aru saada, millise elukutsega on tegemist.
  2) Õpilased tegid elukutsete kohta küsimustikke, mida jagasid partnerkooli õpilastega. Hiljem toimus vastuste analüüs ja tulemuste avalikustamine.
  3) Õpilased koostasid ühiselt e-raamatu, mis sisaldab õpilaste joonistusi ja selgitavaid lauseid pildil oleva ameti kohta.
  3) Õpilased teevad elukutsete kohta koomikseid, plakateid ja mõistekaarte.
  4) Õpilased valisid lemmikameti.
  5) Veebipõhine mäng interneti turvalisusest.

  Toimus kaks veebikohtumine projekti partneritega. Esimesel kohtumisel mängiti ühisel kahoot keskkonnas loodud interneti turvalisuse mängu ja teisel veebikohtumisel mängiti keskkonnas  wordwall.net loodud mängu elukutsete kohta ning katsetati  rühmatööna teha ühisjoonistus eelnevalt loositud elukutsete põhjal kasutades keskkonda aggio.io. Ühisjoonistamine tundus põnev ja ol õpilaste jaoks uus. 

   

  Projekti materjalid:

  Joonistused -https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/930239

  Plakatid -https://padlet.com/signereidla/pe7ybpfqodzyb4jh

  Koomiksid -https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/950424

  E-raamat -https://www.storyjumper.com/book/read/79877885/profession

  Küsimustikud - ei ole avalikud

  Mõistekaardid - ei ole avalikud


   

  Mõned õpilaste tehtud koomiksid:

   
  E-raamat:

  Book titled 'profession'

  Read this book made on StoryJumper
 • Sharing

  Projektiidee tekkis siis, kui Surju kooli õpetajad käisid Erasmus+ programmi raames Bulgaaria Osnovno Uchilishte "Svety Svety Cyril i Metodii" nimelises põhikoolis töövarjuks. Kool asub Bachevo asulas, seal õpivad lapsed 1.-7. klassini.

   Projekti eesmärgiks oli Bulgaaria ja Eesti kooli koostöö ning teiste kultuuride ja õpetamise meetodite tundmaõppimine

  Surju õpetajad jälgisid Bulgaaria kolleegide matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse tunde ning õppisid neilt uusi meetodeid, mida oma tundides kasutada. Ka Eesti õpetajad näitasid kolleegidele oma oskusi – kuidas kasutada laulmist ja pilte võõrkeele õppimises ning kuidas õpetada robootikat. Tehti hulganisti pilte, videosid, mida asjaosalised eTwinningu portaalist vaadata saavad.

  Näiteks inglise keele tundides nägid ja said eesti õpetajad üle võtta häid nippe, kuidas palli ja rõnga abil sõnavara korrata. Arvutiõpetuse jaoks oli koostatud põhjalik ainekava ja paberkandjal õpikud, mis toetavad õpetaja tööd. Selle piirkonna väikestes koolides olid olemas kunstkattega väljakud jalgpalli mängimiseks ning lapsed lustisid vahetundides rõõmuga õues ja kasutasid vähem nutivahendeid.

  Bulgaariat külastasid õpetajad Signe ja Ave

   

 • Surju Põhikool sai eTwinningu kooli märgi

   Rõõm on teatada, et Surju Põhikoolile on omistatud eTwinningu kooli märk aastateks 2018–2019.
  Märgi saanud koolid on teerajajad ja eeskujud järgmistes valdkondades:
  •digipraktika;
  •e-turvalisuse praktika;
  •uuenduslikud ja loovad lähenemisviisid pedagoogikale;
  •töötajate jätkuva kutsealase arengu edendamine;
  •koostööl põhineva õppepraktika edendamine töötajate ja õpilaste seas.

  Märk pole üksnes tunnustus individuaalsete õpetajate isiklikule tööle, vaid see rõhutab ka kooli eTwinningu meeskonna suuri saavutusi.

  Märgi saamiseks läbisid koolid kaheetapilise taotlusprotsessi. Eestis said märgi 8 haridusasutust.

  Etwinning on lihtsamalt öeldes rahvusvaheline veebipõhine koostöö erinevate koolide vahel. Surjus on eTwinningut harrastatud juba alates 2007. aastast  – alustas tollane inglise keele õpetaja Krista Rammo, jätkasid  Agnes Leemet, Signe Reidla ja Ave Kartau. Alati on olnud abiks IT-juht Valter Tominga ja teised head kolleegid.
  Mitmeid eTwinningu projekte näete Surju kooli kodulehelt, valides sealt Huvitegevus ja Projektid.

  Kõiki eTwinningu kooli märgi saajaid näeb siit: https://www.etwinning.net/et/pub/support/2018--2019-etwinning-school-li.htm#c233

  18. juunil osales Surju kooli eTwinningu esindus pidulikul tänuüritusel Tallinnas restoranis R18, kus märk ka kätte anti.

  Pildil: Surju kooli esindus koos Eesti eTwinningu eestvedajate Elo Allemanni ja Ingrid Maadverega.

  Õpetaja Ave Kartau

 • Värvid looduses

  Surju kooli 4. ja 5. klassi õpilased osalesid selles projektis koos Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Sindi Gümnaasiumi õpilastega. Projektist võttis osa üle 50 õpilase ja õpetaja.

  Kõigepealt otsiti kooli ja kodu ümbruse loodusest erinevaid värve ja tehti fotosid. See ei olnudki nii lihtne, sest projekti see etapp langes hilissügisesse ja talve algusse, kus kirkaid värve ja valgust oli vähe. 

  Moodustati grupid ning valiti välja sobivaimad pildid, mille põhjal loodi jutuke ja luuletus. Ühe kooli grupp alustas kirjutamist, teine jätkas ja kolmas lõpetas.

  Valmisid vahvad loovtööd, mille järgi õpilased kujundasid Storyjumperi abil e-raamatud. Storyjumperi rakendust (https://www.storyjumper.com/)  oli hea kasutada, sest seal sai e-raamatut korraga kujundada mitu õpilast, nii nagu Google Drive’s.

  Projekti käigus selgus, et meie õpilased on loovad ning suudavad välja mõelda vahvaid jutukesi ja luuletusi, samuti toimib edukalt koostöö omavahel ja teiste koolidega. 

  Projektis olid integreeritud erinevad õppeained - eesti keel, loodusõpetus ja kunstiõpetus. Projekt viidi läbi multimeedia ja digipädevuse tundides.

  Projektile omistati eTwinningu kvaliteedimärk. Kvaliteedimärgi kriteeriumiteks on pedagoogiline uudsus, seotus õppekavaga, suhtlus ja koostöö partnerkoolidega, tehnoloogia kasutamine jm.

  Projekti juhtisid õpetajad Signe ja Ave.

   

  E-raamatud on nähtavad siit:

  Halb on halb: https://www.storyjumper.com/book/index/64833105/5c7cda81c68eb

  Vikerkaare maja: https://www.storyjumper.com/book/index/64833165/5c7cd90b8cc9a

  Koer ja troll: https://www.storyjumper.com/book/index/64833175/5c7cdafac2b0d

  Karoliina lugu: https://www.storyjumper.com/book/showframe/64833195/5c7cd9bb16fe1

  Nõid: https://www.storyjumper.com/book/showframe/64833195/5c7cd9bb16fe1